Pokladna

Program umožňuje vedení libovolného množství samostatných pokladen (např. Poplatková, Matriční, ...).

Zápis jednotlivých pokladních dokladů je zjednodušen možností použití předpřipravených vzorů, které mohou též obsahovat příslušné předkontační řádky.

Pokladní kniha se uzavírá automaticky každý měsíc, při čemž pak lze vytvářet sumáře či souhrny předkontací pro souhrnné zaúčtování. V případě větších obratů lze toto provádět v kratších časových úsecích, popř. je naopak možné provádět přenos účetních informací samostatně po jednotlivých dokladech.