Pokladna

Program umožňuje vedení libovolného množství samostatných pokladen, např. Poplatková nebo Matriční.

Zápis jednotlivých pokladních dokladů je zjednodušen o použití předpřipravených vzorů, které mohou též obsahovat příslušné předkontační řádky.

Program Pokladna
Program Pokladna
Příjmový pokladní doklad
Příjmový pokladní doklad

Program Pokladna umožňuje výběr a platby v hotovosti z těchto agend:

Výstupy z této agendy slouží jako podklady pro Kontrolní hlášení a Záznamní povinnost, které jsou součástí programu Výkazy DPH.

Pokladní kniha se uzavírá automaticky, každý měsíc. Zaúčtování předpisů po jednotlivých dokladech se provádí pomocí nástroje Pracovní stůl přímo v programu Účetnictví. Pro zaúčtování více dokladů najednou lze vytvářet souhrny předkontací, které v případě větších obratů můžete provádět i v kratších časových úsecích.