Fakturace

Program v sobě zahrnuje zpracování došlých, vydaných faktur a dalších plateb.

Došlé faktury
Zapsání, příprava předkontace předpisu, tisk průvodky, schválení odpovědným pracovníkem, příkaz k úhradě (podaný v papírové nebo elektronické formě), po obdržení příslušného výpisu z účtu zapsání informace o zaplacení včetně předkontace úhrady – nejlépe automatickým spárováním z modulu Bankovní služby. Fakturu lze též uhradit hotovostně prostřednictvím modulu Pokladna.
Vydané faktury
Vytvoření, předkontování, odeslání, zaplacení/spárování.
Další platby
Jsou obdobou došlých faktur. Uživatel může založit libovolný počet druhů (např. splátky leasingu, výměry FÚ, ...).
Další příjmy
Jsou obdobou vydaných faktur. Jejich hlavním účelem je evidence vnitřních účetních dokladů pro případy, pro které neexistuje jiný podklad (např. daňové příjmy na položkách třídy 1). Uživatel může založit libovolný počet druhů.