Výkazy DPH

Program umožňuje souhrnné sestavení záznamní povinnosti ze zdrojových agend informačního systému Munis (Fakturace, Pokladna, Poplatky – operativní evidence příjmů).

Příprava podkladů a povinných tištěných evidencí pro účely výkazů daných zákonem o DPH je tak snadná a rychlá. Při dodržení metodiky účtování dodané společností Triada program také spočítá a vytiskne celé daňové přiznání. Aplikaci lze využít i v případě potřeby sestavení souhrnného hlášení o dodání zboží do jiného členského státu EU na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí.