Poplatky – operativní evidence příjmů

Modul řeší nejen problematiku evidence, předpisů a výběrů místních poplatků, ale umožňuje sledování i ostatních příjmů od občanů, podnikatelů a dalších subjektů. Je tedy možné sledovat příjmy z pronájmu, pokuty, rybářské lístky, svoz domovního odpadu, hřbitovní poplatky a další.

V číselníku poplatků jsou definovány jednotlivé poplatky v  různých kategoriích, jejich periodicita, splátkový kalendář, způsob zaokrouhlování při krácení období a další parametry. Na druhé straně stojí registr plátců, který je navázán jak na evidenci obyvatel, tak na adresář dalších ekonomických subjektů. Uživatel pak konkrétního poplatníka přihlašuje k určitému poplatku, definuje od kdy do kdy je přihlášení platné (popř. na dobu neurčitou) a v jakém rozsahu (např. počet psů).

Při přihlášení je automaticky vytvořen předpis na dané období včetně předkontace pro účetnictví a zároveň jsou vytvořeny příslušné splátky. Jejich úhrada je možná buď hotovostně prostřednictvím modulu Pokladna nebo bezhotovostně, a to nejlépe ve spojení s modulem Bankovní služby nebo Platební karty. Ten mimo jiné zpracovává elektronické výpisy a uživatel má možnost stisknutím jednoho tlačítka spárovat předepsané poplatky s elektronickým výpisem z účtu. Odpovídající splátky se tak automaticky označí jako zaplacené.

Program rozeznává tři základní druhy poplatků:

Jednorázový poplatek
Je vypisován jednorázově. V číselníku poplatků nemá žádné splátky a při přihlášení k poplatku je generována právě jedna splátka s odpovídající částkou a aktuálním datem splatnosti. Tento typ poplatku ošetřuje například výběr pokut, ověření podpisu, zábor veřejného prostranství apod.
Opakovaný poplatek
Je nejčastějším druhem poplatku. Je předepisován opakovaně v určitém cyklu (měsíčním, čtvrtletním, půlročním, ročním). Jedná se například o poplatek za psa, různé pronájmy, stočné apod. Tento poplatek má ve splátkovém kalendáři vždy alespoň jednu splátku. Při přihlášení jsou generovány předpisy na aktuální období (cyklus) a k nim odpovídající splátky podle splátkového kalendáře. Předpisy pro další období je možno generovat (automaticky vytvářet) hromadně nebo i jednotlivě.
Poplatek bez předpisu
Je podobný opakovanému poplatku, avšak některé údaje z přihlášení – jako např. částka – jsou známy až po uplynutí určité doby (cyklu poplatku). Tyto údaje plátci sdělují během nebo po daném období a na základě toho jsou teprve generovány konkrétní splátky. Zde se jedná např. o lázeňský poplatek, kde je jeho výše přímo závislá na počtu skutečně ubytovaných osob v příslušném období. V číselníku se tedy splátkový kalendář nevyplňuje.

Nástroje rozšiřující modul Poplatky – operativní evidence příjmů dále umožňují plnohodnotné vedení evidencí jako je evidence psů, evidence nájemních smluv, evidence hracích automatů, ubytovacích zařízení a podobně. Díky možnosti dodefinovat další doplňkové údaje pro každou evidenci zvlášť, získává uživatel možnost vyhledávat v jednotlivých evidencích podle různých kritérií (např. rasa psa, číslo známky, ...).

Program volitelně umožňuje buď oddělený přístup k jednotlivým skupinám poplatků dle kompetencí jednotlivých pracovníků-správců poplatků (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů) nebo (např. pro osobu, zodpovědnou za vymáhání dluhů) přístup ke všem skupinám poplatků najednou.