Poplatky – operativní evidence příjmů

Modul řeší nejen problematiku evidence, předpisů a výběrů místních poplatků, ale umožňuje sledování i ostatních příjmů od občanů, podnikatelů a dalších subjektů. Je tedy možné sledovat příjmy z pronájmu, pokuty, rybářské lístky, svoz domovního odpadu, hřbitovní poplatky a další.

V číselníku poplatků jsou definovány jednotlivé poplatky v různých kategoriích, jejich periodicita, splátkový kalendář, způsob zaokrouhlování při krácení období a další parametry. Na druhé straně stojí registr plátců, který je navázán jak na evidenci obyvatel, tak na adresář dalších ekonomických subjektů. Uživatel pak konkrétního poplatníka přihlašuje k určitému poplatku, definuje od kdy do kdy je přihlášení platné (popř. na dobu neurčitou) a v jakém rozsahu (např. počet psů).

Při přihlášení je automaticky vytvořen předpis na dané období včetně předkontace pro účetnictví a zároveň jsou vytvořeny příslušné splátky. Jejich úhrada je možná buď hotovostně prostřednictvím modulu Pokladna nebo bezhotovostně, a to nejlépe ve spojení s modulem Bankovní služby nebo Platební karty. Ten mimo jiné zpracovává elektronické výpisy a uživatel má možnost stisknutím jednoho tlačítka spárovat předepsané poplatky s elektronickým výpisem z účtu. Odpovídající splátky se tak automaticky označí jako zaplacené. Lze evidovat i slevy.

Program rozeznává tři základní druhy poplatků:

Jednorázový poplatek
Je vypisován jednorázově. V číselníku poplatků nemá žádné splátky a při přihlášení k poplatku je generována právě jedna splátka s odpovídající částkou a aktuálním datem splatnosti. Tento typ poplatku ošetřuje například výběr pokut, ověření podpisu, zábor veřejného prostranství apod.
Opakovaný poplatek
Je nejčastějším druhem poplatku. Je předepisován opakovaně v určitém cyklu (měsíčním, čtvrtletním, půlročním, ročním). Jedná se například o poplatek za psa, různé pronájmy, stočné apod. Tento poplatek má ve splátkovém kalendáři vždy alespoň jednu splátku. Při přihlášení jsou generovány předpisy na aktuální období (cyklus) a k nim odpovídající splátky podle splátkového kalendáře. Předpisy pro další období je možno generovat (automaticky vytvářet) hromadně nebo i jednotlivě.
Poplatek bez předpisu
Je podobný opakovanému poplatku, avšak některé údaje z přihlášení – jako např. částka – jsou známy až po uplynutí určité doby (cyklu poplatku). Tyto údaje plátci sdělují během nebo po daném období a na základě toho jsou teprve generovány konkrétní splátky. Zde se jedná např. o lázeňský poplatek, kde je jeho výše přímo závislá na počtu skutečně ubytovaných osob v příslušném období. V číselníku se tedy splátkový kalendář nevyplňuje.

Nástroje rozšiřující modul Poplatky – operativní evidence příjmů dále umožňují plnohodnotné vedení evidencí jako je evidence psů, evidence nájemních smluv, evidence hracích automatů, ubytovacích zařízení a podobně.

Plně implementována je podpora čipů psů, tisk složenek včetně QR kódů, emitace složenkového souboru pro Českou poštu. Díky možnosti dodefinovat další doplňkové údaje pro každou evidenci zvlášť, získává uživatel možnost vyhledávat v jednotlivých evidencích podle různých kritérií (např. rasa psa, číslo známky, …).

Program volitelně umožňuje buď oddělený přístup k jednotlivým skupinám poplatků dle kompetencí jednotlivých pracovníků-správců poplatků (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů) nebo (např. pro osobu, zodpovědnou za vymáhání dluhů) přístup ke všem skupinám poplatků najednou.

Vazební a komunikační kanály

  • Monitor insolvencí
  • ERMS Spisová služba
  • E-mail
  • Základní registry
  • Evidence samotného předpisu pro externí agendy Komunální odpad a Hřbitovy
  • Výstup pohledávek pro platební portál (JSON/XML) a případné načítání plateb z portálu.