Legalizace a vidimace

Legalizace a vidimace 1

Program slouží k tisku „ověřovacího razítka“ na štítky. Zahrnuje legalizaci (ověřování pravosti podpisu) a vidimaci (ověřování shody opisů nebo kopie s listinou) podle zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), a vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu. Ruční provádění legalizace a vidimace znamená několikanásobné ruční psaní stejných údajů. Platná legislativa však umožňuje využití výpočetní techniky pro zjednodušení a urychlení předepsaného postupu. Otisk ověřovacího razítka lze nahradit vytištěným štítkem se stejnými údaji, pokud se při tom dodrží následující pravidla:

  • obsahuje všechny povinné údaje jako na otisku ověřovacího razítka,
  • přes jeden roh nalepeného štítku se umístí otisk kulatého razítka,
  • přidá se vlastnoruční podpis odpovědného pracovníka.
Legalizace a vidimace 2

Výrazné ulehčení práce spočívá v tom, že stejné informace se zadají pouze jednou, avšak lze je tisknou v libovolném množství. Tiskne se na samolepící štítky (print etikety). Obsluha může určit pozici, od které tisk začne, tak, aby bylo možné postupně využít celý arch A4. Potištěný štítek se sloupne, nalepí na dokument, podepíše a přes roh (rohy) se umístí malé kulaté razítko. Jeden štítek je možné použít místo ručního záznamu do ověřovací knihy. Každý pracovník může mít vlastní číselnou řadu.

Program ulehčuje práci i tzv. odloženým tiskem. Funkce je dobře využitelná např. v případě, kdy se legalizuje podpis více osob na jedné smlouvě. Arch štítků není nutné projíždět tiskem při každé legalizaci, ale až pro všechny osoby najednou.

Tiskové předlohy ověřovacího razítka lze jednoduše upravovat dle místních zvyklostí a obsahu. Modul při instalaci obsahuje vzorové sestavy.

Program je možné navázat na modul Pokladna (automatické vytvoření příjmového pokladního dokladu s částkou, jménem a adresou plátce, zařazení mezi ostatní pokladní doklady a jeho vytištění), na Účetnictví (předkontace) a na Evidenci obyvatel a Kancelář (adresy).

Do modulu byla zapracována i evidence výstupů z informačního systému veřejné správy (ISVS) a tisk ověřovacích doložek pro výstupy z ISVS (zpracováno dle zákona č. 40/2007 Sb., o  informačních systémech veřejné správy).

V programu je implementována vazba na aplikaci Czech POINT. Uživatel má možnost tisknout ověřovací doložky na samolepící štítky, které lze poté umístit na výstupní dokumenty. To proti standardní doložce z Czech POINT (stránka A4) šetří výdaje zákazníka při následné vidimaci dokumentu.