Aktuality

Přehlednější volby i vylepšený pomocník pro zaúčtování

Na konci dubna vyšel servisní balíček 3.41.1, který obsahuje nejenom spoustu dalších vylepšení informačního systému Munis, ale také všechny novinky a úpravy vydané po novoroční aktualizaci. Hlavním tématem je v současné době příprava na volby do Evropského parlamentu, a tak se jarní balíček týká především modulu Seznam obyvatel a volby. Druhým modulem s nejvýraznější porcí užitečných vylepšení je Účetnictví, jehož součástí je od letošního roku tzv. pomocník pro zaúčtování.

OSUMPřihlaste se na OSUM, ať máte stále náskok

Praha, Hradec Králové, Jindřichův Hradec, Nové Město na Moravě, Svitavy, Brno, Přerov. Přesně v tomto sledu se v celkem sedmi městech napříč celou Českou republikou uskuteční v květnu a v červnu Odborné semináře uživatelů IS Munis (OSUM), tentokrát s podtitulem aneb další várka novinek. Pokud se seminářů nebudete moci zúčastnit osobně, můžete OSUM zhlédnout 25. června on-line. Program je zaměřený na elektronickou spisovou službu, Fakturaci ASM a Účetnictví – tedy moduly, v nichž došlo v poslední době k výrazným změnám, díky kterým může být vaše práce s IS Munis mnohem jednodušší. Přihlaste se proto na OSUM včas, ať máte stále náskok.

OSUMOSUM aneb další várka novinek

Víte, že elektronická spisová služba nabízí řadu výrazných změn a zjednodušení, Fakturace ASM podporuje zálohové faktury a v modulu Účetnictví existuje pomocník pro snazší zaúčtování dokladů? Se všemi těmito novinkami a vychytávkami vás seznámí jarní série Odborných seminářů pro uživatele IS Munis (OSUM). První seminář se bude konat na konci května Praze, odkud v průběhu června zamíří i do dalších sedmi měst po celé České republice. Pro ty z vás, kteří se nebudou moci zúčastnit OSUM osobně, je připravený i on-line seminář. Uskuteční se 25. června. A jak tentokrát zní podtitul OSUM? Velmi jasně a výstižně – „Další várka novinek“.

Nepromeškejte termín přípravy volebních seznamů

Přípravu volebních seznamů pro volby do Evropského parlamentu byste neměli odkládat, první fáze jejich přípravy totiž končí už 28. dubna. Přesně do tohoto data musíte v modulu Seznam obyvatel a volby založit volby a sestavit prvotní volební seznam. Nutné je to z toho důvodu, že základní registry obsahují pouze aktuální údaje a nikdy neposkytují informace zpětně.

Bankovní služby ASM šetří čas a snižují riziko chyb

Už v původním modulu Fakturace využívala řada z vás vazbu na Bankovní služby, které umožňovaly pohodlně předávat do banky údaje pro příkazy k úhradě a z bankovního softwaru naopak zpětně načítat výpisy z účtu. Na tento modul teď navazují Bankovní služby ASM. Provázané jsou s více různými bankami a součástí tohoto nového programu je také přehledné a rychlé párování výpisů s fakturami.

VolbyPřipravte se včas na volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se sice konají až 7. a 8. června, s jejich přípravou byste ale dlouho otálet neměli. Pomoci vám s nimi může on-line kurz, který se uskuteční 18. dubna a jmenuje se „Příprava voleb do Evropského parlamentu“. Seznámíte se na něm se všemi specifiky tohoto typu voleb a dozvíte se, krok za krokem, jak volební seznamy v modulu Seznam obyvatel a volby správně připravit. Chybět nebude ani ukázka tiskových výstupů a tipy na jednoduchý přístup k seznamům pomocí formuláře Aktivní volby. Předpokládaná délka semináře je dvě hodiny.

Synergie Fakturace ASM a Evidence smluv

Do modulu Evidence smluv přibývá v souvislosti s propojením na novou Fakturaci ASM stále více funkcionalit. Hlavní úkoly Evidence smluv jsou přitom dva. Za prvé – vytvořit si na úřadech pořádek ve smlouvách a za druhé – připomínat si významné milníky a akce s nimi související. Jednou z takových souvisejících akcí bude už zanedlouho také automatické vytváření faktur. Jaké jsou tedy stávající možnosti vazeb mezi oběma zmíněnými moduly a výhled na jejich další blízký rozvoj?

PC kurzy a on-line semináře odstartují v dubnu

Oblíbené PC kurzy a on-line semináře jsou zpět – konat se budou v průběhu celého dubna. Co se týká počítačových kurzů, na kterých si můžete vše vyzkoušet přímo na místě, věnovat se budou práci s modulem Fakturace ASM, přípravě pro spisovnu a také tomu, jak probíhá v praxi, krok za krokem, elektronická skartace. Novou Fakturací ASM se budou zabývat i dva on-line semináře. Další z nich vás seznámí s přípravou volebních seznamů, protože už v červnu se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Na konci dubna se pak můžete zúčastnit on-line semináře věnujícímu se efektivní práci s modulem Účetnictví. Termíny všech kurzů a seminářů budou zveřejněny v Panelu Munis a na našich webových stránkách příští týden.

Inteligentní šablony vydaných faktur

Nový modul Fakturace ASM přináší celou řadu zjednodušení v každodenních postupech zpracování agendy faktur a v návaznosti na Fakturaci Plus a Bankovní služby ASM ještě další vylepšení a rozšíření vazeb. Pro různé případy – od pronájmů pozemků přes vodné a stočné až po místní poskytování připojení k internetu – lze využít funkci hromadného generování vydaných faktur. Vítaným pomocníkem je všude tam, kde potřebujete z různých agend vygenerovat najednou větší množství vydaných faktur, včetně všech návazných účetních informací. Tato funkce je založena na tzv. inteligentních šablonách.

MunisPřiznání k DPH a Výkaznictví 2024? Součást nových hotfixů

Novoroční aktualizace 3.41 je postupně doplňována samostatnými hotfixy, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. Součástí HF 3.41.0.2 například bylo přiznání DPH pro rok 2024 v modulu Výkazy DPH. Spousta z vás už určitě vyhlíží také Výkaznictví 2024. Tento modul najdete v HF 3.41.0.4, který vyjde příští týden. K dispozici v něm bude tvorba všech základních výkazů – ať už se jedná o Fin 2-12M, Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát nebo Přílohu. Sestavit si budete moci také výkazy Informace o schválení ÚZ a Údaje o poskytnutých garancích či Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru. Ostatní výkazy pro rok 2024, pokud již také nebudou součástí HF 3.41.0.4, budou následovat v dalších aktualizacích.

S přechodem na novou Fakturaci ASM neotálejte

Již v minulém roce přešla řada uživatelů IS Munis na novou Fakturaci ASM, technologického nástupce modulu Fakturace. V lednu se všem těmto uživatelům přechod zúročil dvojnásob. Nově si totiž mohli vychutnat možnost zpracovávat faktury za více let najednou, a nemuseli tak čekat s otevřením nových knih roku 2024 až na moment, kdy budou mít zapsané všechny faktury roku 2023. Na rozdíl od původního modulu totiž Fakturace ASM umožňuje souběžně vydávat faktury v novém roce a zároveň zapisovat faktury, které ještě dochází za rok předešlý.

Aktualizace 3.41 přináší nejenom nové Účetnictví

S novým rokem přichází nová aktualizace IS Munis. Obsahuje nejenom Účetnictví pro rok 2024, ale také celou řadu dalších funkcí a vylepšení tohoto informačního systému. Celkový přehled všech novinek naleznete jednak v sumarizačním dokumentu k aktualizaci 3.41 a také v samostatných manuálech v jednotlivých aplikacích, jimž se určitě vyplatí věnovat pozornost.

Facebook