Aktuality

Míříme zpět k Vám

Vážení zákazníci,
jsme rádi, že jsme společně s Vámi dokázali v uplynulých týdnech zabezpečit vzdálenou formou plnohodnotné fungování IS Munis na Vašich úřadech.
Od 11. května plně obnovujeme všechny naše nabízené služby, tedy i konzultace a servis přímo v místě zákazníka. Věříme, že Vaše požadavky budeme moci řešit ve stále větší míře standardním způsobem. Samozřejmě Vám i nadále zůstáváme k dispozici také prostřednictvím vzdáleného přístupu. Míříme zpět k Vám

Aktualizace 3.34 přinese spoustu novinek

Na začátku července dorazí na úřady pravidelná pololetní aktualizace, která bude mít označení 3.34. Pro uživatele IS Munis je připravena celá řada novinek a vylepšení, ať už se jedná o velké množství změn v elektronické spisové službě Munis ERMS nebo spojení programů Rozpočet a Sledování rozpočtu do jednoho modulu Rozpočet ISM. Na co všechno se tedy můžete těšit?

Elektronická spisová služba Munis ERMS ve verzi 3.34 – část první

V rámci pololetní aktualizace 3.34 vám přinášíme druhou porci novinek a vylepšení elektronické spisové služby Munis ERMS, která má za cíl zvýšit uživatelský komfort práce s tímto modulem. Využíváme toho, že legislativa týkající se spisové služby je alespoň chvíli neměnná a můžeme se soustředit na to, jak některé procesy a postupy ve spisové službě optimalizovat.

IS Munis a stav nouze

Krizová situace, která vyústila ve vyhlášení stavu nouze a omezení provozu nejen městských a obecních úřadů, ukázala, jak důležitá je připravenost informačních systémů na možnost elektronizace procesů. I tam, kde je v běžné situaci preferován osobní kontakt, se přešlo do online komunikace.

On-line kurzy pokračují, těšit se můžete znovu na spisovou službu

On-line kurzy pro uživatele IS Munis jsou v plném proudu a setkávají se s velmi pozitivním ohlasem. V květnu se věnovaly Tipům a trikům v ERMS a práci s novým modulem Mzdy SQL. V současné době se pro všechny, kdo pracují se spisovou službou, připravuje další on-line kurz, tentokrát s názvem Druhý uživatelský upgrade Munis ERMS aneb další optimalizace procesů ve spisové službě. Konat se bude 16. června a jeho kapacita je omezená, proto se neváhejte včas přihlásit.

Co přináší nový servisní balíček 3.33.1?

Jak je zvykem, připravili jsme pro Vás v začátku měsíce května kumulativní servisní balíček, který tentokrát nese označení SB 3.33.1. Sumarizují se v něm všechny novoroční hotfixy, které jsou již tradičně zaměřeny zejména na ekonomické moduly a reflektují změny, jež je třeba do účetních agend během prvního kvartálu nového roku promítnout. Avšak SB 3.33.1 není jen sumarizací zmíněných aktualizací, ale sám o sobě přináší spoustu novinek, mezi kterými dominuje nový modul Seznam obyvatel a volby.

Webináře jsou v plném proudu, na jaká témata se můžete těšit?

Od začátku dubna pro uživatele IS Munis každý týden připravujeme webináře se zajímavými a aktuálními tématy. V současné nelehké situaci je to jedna z cest, jak se s námi můžete zdarma rychle a bezpečně spojit a nás velmi těší, že účast na webinářích stále roste a odezva na ně je velmi pozitivní.

Seznam obyvatel a volby

V návaznosti na rozvoj základních registrů a oblast ochrany osobních údajů jsme pro Vás připravili nový modul Seznam obyvatel a volby, který je náhradou stávajícího modulu Evidence obyvatel. Jde o celkovou změnu konceptu vedení seznamu obyvatel pro účely samosprávy i výkonu přenesené působnosti, která reflektuje vývoj ve zmíněných oblastech.

Elektronické procesy

V současné době, kdy je doporučeno co nejvíce omezit osobní kontakty, aby se předešlo šíření nákazy, je elektronizace procesů cestou, jak zabezpečit fungování úřadu s dodržením uvedených doporučení. Ukazuje se, jakou výhodou je, jsou-li elektronické procesy běžnou součástí každodenní praxe. Když je potřebujeme aplikovat, tak není nutné učit se „za pochodu“. Právě proto se společnost Triada snaží dlouhodobě nejenom rozvíjet svůj informační systém Munis, aby elektronizaci procesů na všech úrovních podporoval, ale také klade velký důraz na školení a vzdělávání uživatelů, aby s elektronickými nástroji uměli efektivně pracovat.

Informace pro uživatele IS Munis s ohledem na aktuální situaci v ČR

Vážení zákazníci,
společnost Triada Vám i nadále zůstává k dispozici a snaží se zachovat maximální možnou úroveň nabízených služeb. S ohledem na současnou situaci a zdraví našich zákazníků i konzultantů, momentálně upřednostňujeme vzdálenou formu poskytování služeb a konzultací před osobními návštěvami. Tímto způsobem chceme na Vašich úřadech zabezpečit plnohodnotné fungování IS Munis.

Když vás archiv osloví…

Každé město i každá obec jsou dle zákona o archivnictví a spisové službě veřejnoprávními původci, kteří mají povinnosti ochraňovat dokumenty, jež se jednou mohou stát archiváliemi. Archiválie je dokument, pečetidlo, razítko nebo jiný hmotný předmět, který má historickou hodnotu. Otázkou však je, jak poznat, že právě ten dokument, který zrovna máte před sebou na stole, tu historickou hodnotu má.

Jak na rozpočet v roce 2020 – 3. díl

Na začátku března jsme na základě podnětů od zákazníků připravili několik dalších vylepšení modulu Rozpočet. Nové funkce jsou k dispozici v HF 3.33.0.9.