Aktuality

Jsme stále s vámi. I v roce 2021

Společnost Triada vám zůstává plně k dispozici i v roce 2021 a veškeré svoje služby nabízí ve standardním rozsahu s preferencí jejich provádění prostřednictvím vzdálené správy tak, aby na vašich úřadech mohl IS Munis plnohodnotně fungovat. Jsme stále s Vámi, společně to zvládáme

Výkaznictví 2021 je k dispozici v HF 3.35.0.2

Velká aktualizace 3.35 byla v únoru doplněna několika hotfixy. Důležité jsou samozřejmě všechny doplňkové aktualizace, rádi bychom vás ale upozornili zejména na HF 3.35.0.2, který obsahuje nový modul Výkaznictví 2021. V tomto programu je k dispozici tvorba všech základních výkazů, které v tuto chvíli potřebujete, ať už se jedná o Fin 2-12M, Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát nebo Přílohu.

SolónNový Solón obsahuje samostatné Tipy na práci s IS Munis

Nejnovější vydání Solóna k vám míří s velmi příjemným bonusem. Kromě elektronické publikace a tištěného časopisu totiž tentokrát dostanete také samostatné 40stránkové Tipy na práci s IS Munis. Solón vám v nich mimo jiné poradí, jak na nové moduly Seznam obyvatel a volby nebo Rozpočet. První číslo Solóna toho ale samozřejmě obsahuje daleko víc.

Evidence interních dokumentů

Každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena, musí být někde evidována. Pozorný čtenář jistě postřehl, že úvodní věta vycházela z definice dokumentu tak, jak jej v § 2 písm. e) zavádí zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Mohli bychom ji tedy zkrátit a zároveň upřesnit tak, že každý dokument, který byl původci doručen nebo vznikl z jeho činnosti musí být evidován, pokud jej z evidence nevyjímá schválený spisový řád úřadu.

Aktualizace 3.35 obsahuje spoustu užitečných novinek

Na konci ledna vychází tradiční novoroční aktualizace IS Munis, která má tentokrát již číslo 3.35. Její součástí jsou jako obvykle hlavně aktualizované ekonomické moduly napojené na účetnictví nového roku v čele s modulem Účetnictví 2021. Není to však jediná novinka, která je pro vás připravena v této nové verzi IS Munis.

Soft-PCNezapomeňte včas odevzdat údaje do ISP

Nejpozději do 5. února 2021 je potřeba odevzdat do Informačního systému o platech data za rok 2020. Podklady pro ISP v sobě zahrnuje přímo modul Mzdy SQL, takže si už nemusíte pro vygenerování dat instalovat žádný jiný speciální program. Opačná situace ale nastane, pokud jste ještě v loňském roce pořizovali výplaty v původním programu Mzdy. V takovém případě je potřeba k vygenerování ISP použít samostatný program ISP, a to ve verzi 4.11. Pokud potřebujete s ISP pomoci, neváhejte se obrátit na svého odborného konzultanta nebo náš Helpdesk.

Soft-PCMzdy SQL jsou plně připravené na přechod na rok 2021

Ve mzdovém účetnictví došlo na začátku letošního roku ke spoustě legislativních změn. Jedná se přitom nejenom o zrušení superhrubé mzdy, změny se týkají také minimální mzdy, sociálního a zdravotního pojištění nebo evidence dovolené, která se nově vykazuje v hodinách. Do Mezd SQL byly během ledna zakomponovány všechny příslušné úpravy dle platné legislativy, a tak nic nebrání tomu, abyste v tomto modulu přešli na rok 2021. V současné verzi Mezd SQL se do základu daně již nezapočítává odpovídající část sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele, je zrušena tzv. solidární daň, a jsou zavedeny dvě sazby daně (15 % a 23 %).

Automatické spisy

Podle § 65 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, platí, že při vyřizování dokumentů se všechny dokumenty týkající se téže věci spojí ve spis. Zákon dále upřesňuje, že dokumenty v analogové podobě se vzájemně spojí fyzicky, dokumenty v digitální podobě se vzájemně spojí prostřednictvím metadat evidovaných v elektronickém systému spisové služby a vzájemné spojení dokumentu v analogové podobě a dokumentu v digitální podobě se činí pomocí odkazů. Z citovaného ustanovení vyplývá, že vyřizuje-li se dokument jiným dokumentem, má se tato dvojice také stát spisem.

Funkce a možnosti transakčního protokolu

Transakční protokol je základem důvěryhodnosti spisové služby. Jeho tvorba sice probíhá zcela automatizovaně, ale lze ji parametrizovat celou řadou nastavení. Začátek nového roku je vhodný okamžik, pokud byste se rozhodli některý z těchto parametrů změnit. Proto přicházíme s tímto přehledovým příspěvkem, který vám představí funkce a možnosti transakčního protokolu a případné možnosti změn nastavení.

Přechod na nový rok

Pro bezproblémový přechod na nový rok 2021 v jednotlivých modulech IS Munis jsme pro vás připravili podrobný návod včetně časového harmonogramu. Pokud budete chtít s převodem či aktualizací pomoci, obraťte se na svého konzultanta nebo na náš Helpdesk.

MunisK přechodu na nový rok si nainstalujte SB 3.34.2

Konec roku se blíží a s ním i převody na nový rok v jednotlivých modulech IS Munis. Některé z nich můžete provést již teď, některé až v lednu 2021, všechny ale vyžadují, aby byl informační systém Munis zaktualizovaný na verzi 3.34.2. Pokud jste si ještě nestihli nainstalovat předchozí servisní balíček 3.34.1, stačí spustit pouze instalační program 3.34.2, který v sobě zahrnuje obě aktualizace. S instalací rozhodně neotálejte a obraťte se co nejdříve na svého konzultanta, aby vám s ní pomohl. Může být totiž oproti jiným časově výrazně náročnější, protože se díky ní přechází na bezpečnější a výkonnější dokumentové úložiště.

Bezkontaktní procesy

Mezi důležitá opatření proti šíření koronaviru a nemoci Covid-19 patří omezení osobních kontaktů. Významně tak vzrostla důležitost elektronické komunikace a bezkontaktních procesů, které umožňují zachovat fungování (nejen) orgánů veřejné moci. Jaké jsou konkrétní možnosti bezkontaktních procesů, které lze využít v rámci činností městských a obecních úřadů? Byť se ve většině případů nejedná o novinky z hlediska daného informačního systému a pro mnoho uživatelů jde jen o ujištění správné volby, je vhodné je shrnout a představit některé detaily, které mohou v jednotlivých implementacích pomoci k získání vyšší efektivity výsledných procesů.

Předvánoční šálek s Triadou

Vážení zákazníci, pojďte s námi před Vánocemi společně posedět, vypít šálek čaje a na chvíli zapomenout na všechny starosti a komplikace, které nám přinesl letošní rok. Zveme vás na Vánoční besídku, která se bude konat v netradiční on-line podobě 17. prosince v 10.00. Advent s Triadou

Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb společně to zvládneme

Letošní rok bohužel nepřeje osobním setkáním, avšak témata, která byla součástí pravidelných seminářů uživatelů IS Munis, rozhodně neubývají. Proto jsem se rozhodli uspořádat tato setkání na začátku prosince v netradiční on-line podobě. Z našeho speciálního studia k vám budou živě promlouvat Tomáš Lechner a Vladan Vlk, tedy standardní sestava přednášejících. Připraveny pro vás budou tematické bloky věnované jak ekonomickým, tak i evidenčním modulům.

Blíží se příprava na přechod na nový rok, proto je nejvyšší čas na instalaci SB 3.34.1

Ještě nemáte nainstalovaný servisní balíček 3.34.1, který byl dnes zpřístupněn na stránkách Podpory pro uživatele IS Munis? Pak co nejdříve kontaktujte svého konzultanta nebo náš Helpdesk, abychom vám s instalací tohoto servisního balíčku mohli pomoci. Jedná se o aktualizaci, která je oproti jiným časově náročnější, protože se díky ní přechází na nové výkonnější a bezpečnější dokumentové úložiště. Kvůli kontrole správnosti všech převodů doporučujeme provádět tuto aktualizaci v součinnosti s námi. Po instalaci servisního balíčku je navíc potřeba v některých účetních modulech provést ručně ještě další převody. Pokud by se instalace prováděla až v hektickém období přechodu na nový rok, mohla by způsobit nevhodné zdržení, proto nás pro její provedení kontaktujte co nejdříve.

Správa základních registrůSpráva základních registrů bude kontrolovat IP adresy

Správa základních registrů začne od příštího týdne na obcích a městech zapínat kontroly IP adres, které jejich agendové informační systémy používají pro přístup do základních registrů. Tyto IP adresy musí být zaevidované v aplikaci RAZR. Pokud by tomu tak nebylo, přestane na úřadech fungovat komunikace se základními registry. S kontrolou IP adres vám můžeme pomoci v předstihu již tento týden, neváhejte se proto na nás obrátit, abyste měli jistotu, že u vás všechno funguje správně.

Mzdy SQL významně rozšířily komunikaci s ČSSZ

Mzdy SQL nabízí celou řadu užitečných funkcí, ke kterým patří vazba na Českou správu sociálního zabezpečení. Obce a města si proto mohou už od začátku letošního roku do Mezd načítat eNeschopenky. Na podzim došlo v komunikaci s ČSSZ k dalšímu rozšíření, a nově se tak v elektronické podobě dá z Mezd SQL odeslat celá řada formulářů – Evidenční listy důchodového pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání, Hlášení zaměstnavatele při ukončení DPN, Příloha žádosti o DPN a Přehled o výši pojistného. Následně se do Mezd SQL dají stáhnout i informace o výsledku zpracování podání.