Aktuality

MunisCloudNovinkou letošního roku je MunisCloud

Potřebujete pracovat s IS Munis z domova? Využíváte služeb externí účetní, která se připojuje na úřad vzdáleně? Řešíte zabezpečení uložených dat? Pak právě pro vás je určena nová služba s názvem MunisCloud, která umožňuje přístup k IS Munis odkudkoli. Můžete tak pracovat na úřadě, z domu nebo se v případě potřeby připojit s notebookem třeba i z dovolené. Služba MunisCloud je ideální pro malé úřady, školy i školky a má minimální nároky na hardware. Starat už se navíc nemusíte o pravidelné zálohování, vše totiž funguje zcela automaticky.

Správa základních registrůRozvoj základních registrů

Od 1. února 2022 je účinná významná změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, která mimo jiné mění přístup k čerpání dat, jež je nyní závislé jen na registrovaných agendách, a rozšiřuje sadu referenčních údajů. Tyto legislativní úpravy jsou doprovázeny řadou technických změn v informačním systému základních registrů a poskytovaných funkcích, o čemž vás nedávno informovala Správa základních registrů informačním dopisem rozeslaným na všechny obce. Informační systém Munis je na všechny tyto změny plně připraven.

ÚčetnictvíV červenci dojde ke změnám ve výkazu Fin 2-12 M

Ministerstvo financí připravilo s účinností od třetího čtvrtletí 2022 několik změn ve výkazu Fin 2-12 M. Již delší dobu jsou známé změny v části IX, kde se mění struktura a způsob vykazování. Tyto změny ale nemají přímý dopad na samotné účtování. S účinností od 1. července letošního roku navíc dochází prostřednictvím vyhlášky č. 160/2022 Sb. ke změně obsahu doposud nepoužívané části X. Nově bude využita pro vykazování příjmů a výdajů vázaných na tzv. mimořádné události.

VolbyVolby do zastupitelstev obcí a do Senátu

Volby do zastupitelstev obcí (a na některých místech České republiky i volby do Senátu Parlamentu ČR) se sice konají až v září, připravit se ale na ně můžete s předstihem už nyní. V červenci si proto zavčas nainstalujte pololetní aktualizaci 3.38, která rozšiřuje a upravuje další funkce pro volby. V modulu Seznam obyvatel a volby je potřeba zadat termín blížících se voleb, zaktualizovat volební okrsky a stálý seznam obyvatel nebo zpracovat notifikace ve volební agendě. V případě, že si se správným postupem nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat.

MunisOdborný seminář uživatelů IS Munis také v online podobě

Odborný seminář uživatelů IS Munis, který se v současné době postupně koná napříč celou Českou republikou, bude mít 28. června tečku v podobě online semináře. Jeho program bude úplně stejný jako všechny uskutečněné prezenční semináře. Pokud se na online vysílání přihlásíte jako druhý a další účastník, budete mít nárok na speciální zvýhodněné vstupné. Akční cena pro vás bude platit i v případě, kdy už z vašeho úřadu absolvovala nějaká jiná osoba prezenční seminář. Rozhodně si OSUM nenechte ujít, ať můžete využívat IS Munis naplno a efektivně.

ERMS SpisovnaAtestace odložena, ale nezapomenuta

V loňském roce byla do zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zavedena povinnost atestace elektronických systémů spisových služeb. Zákon č. 89/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb., tyto povinnosti ale odložil a nastavil nový časový plán zavedení atestací do praxe.

IS Munis hledá inovativní cesty při rozvoji IT ve veřejné správě

V proskleném salonku společnosti Triada probíhaly během obou dnů konference ISSS 2022 prezentace určené primárně pro uživatele informačního systému Munis. Návštěvníci se mohli dozvědět o novinkách a aktualizacích, které se v systému za uplynulý rok odehrály, navíc jim lektoři a přednášející poskytli i praktické rady. Celkem měla společnost Triada na konferenci 10 přednášek.

SB 3.37.1 obsahuje novinky a užitečné vychytávky

S příchodem teplých jarních dní přichází také tradiční kvartální aktualizace informačního systému Munis v podobě servisního balíčku 3.37.1. Kromě všech novoročních hotfixů zaměřených na nové a aktualizované výkazy přináší tato aktualizace celou řadu novinek. Detailní přehled všech rozšíření a nových funkcí je součástí dílčích návodů k jednotlivým modulům. A na co nejzajímavějšího se můžete těšit?

Vlajka UkrajinyProminutí místních poplatků uprchlíkům z Ukrajiny

Do České republiky míří v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině stále větší počet uprchlíků. Jak informovalo Ministerstvo financí, obce mají možnost řešit jejich případnou poplatkovou povinnost, která jim vznikla na základě zákona o místních poplatcích a jimi vydaných obecně závazných vyhlášek, využitím institutu prominutí místního poplatku. Kromě bližšího objasnění této problematiky zveřejnilo Ministerstvo financí i vzor prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události.

Úřední deskaÚřední deska a otevřená data

Od 1. února 2022 mají státní orgány, krajské úřady a obce s rozšířenou působností ze zákona povinnost publikovat údaje z úřední desky ve formě otevřených dat. Uvedená povinnost byla části veřejné správy uložena novelou zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Otevřená data (neboli opendata) jsou informace zveřejňované v otevřeném a strojově čitelném formátu, který je obecně určen pro další zpracování.

Kotrmelce v pravidlech pro spisové služby

Na změnu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby se čekalo téměř celý minulý rok a nakonec byla její novelizace zveřejněna ve Sbírce zákonů až 23. prosince 2021. Její účinnost přitom byla stanovena hned na 1. ledna 2022. V souvislostí s touto novelou proto vyvstala řada otázek týkajících spisové služby, ať už se to týká odpovídání pod novým číslem jednacím nebo toho, že by měly být všechny elektronické dokumenty vytvářeny povinně s textovou vrstvou.