Aktuality

Pozvánka na Odborný seminář uživatelů IS Munis

Příprava Odborných seminářů uživatelů IS Munis (OSUM) s podtitulem „Ať máte náskok“ je v plném proudu, první z nich se totiž bude konat už 25. května v Praze. Odsud zamíří semináře do dalších sedmi měst napříč celou Českou republikou. Kromě aktuálních informací o informačním systému Munis nabídne OSUM blok věnovaný legislativě, kde se bude hovořit o povinnostech, které plynou z novely vyhlášky o spisové službě a z novely zákona o účetnictví. Registrace je stále ještě možná do všech měst.

Fakturace a Bankovní služby v novém kabátě

Informační systém Munis se neustále vyvíjí a modernizuje, a tak v něm postupně dochází k náhradám původních modulů za jejich technologické nástupce, kteří přináší rozšířené možnosti, vyšší bezpečnost a samozřejmě i moderní vzhled. Zbrusu nové podoby doznal po mnoha letech i program Fakturace. Od přelomu loňského a letošního roku ho tak na úřadech začínají stále častěji nahrazovat moduly Fakturace ASM, Fakturace Plus a Bankovní služby ASM.

OSUMPřihlaste se na OSUM, ať máte náskok

Příprava Odborných seminářů uživatelů IS Munis (OSUM) s podtitulem „Ať máte náskok“ je v plném proudu, první z nich se totiž bude konat už za 14 dní v Praze. Odsud zamíří semináře do dalších sedmi měst napříč celou Českou republikou, a tak budete mít opět možnost dozvědět se přímo ve vašem regionu spoustu aktuálních informací o informačním systému Munis a zjistit, jaké vychytávky vám mohou výrazně usnadnit vaši každodenní práci. Za pozornost bude stát i blok věnovaný legislativě, kde se mimo jiné seznámíte s povinnostmi, které plynou z novely vyhlášky o spisové službě a z novely zákona o účetnictví. Registrace je stále ještě možná do všech měst a těšit se i tentokrát můžete na závěrečnou sladkou tečku.

Novela vyhlášky o spisové službě přináší řadu významných změn

V polovině dubna vyšla ve Sbírce zákonů novelizace vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Jedná se o další krok navazující na změny zahájené v oblasti spisových služeb v roce 2021, které směřují k povinné atestaci elektronických systémů spisových služeb. Z pohledu těchto atestací je ale zmíněná novela vyhlášky jen polovinou očekávaných podkladů, protože významných úprav se má dočkat také Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Jaké konkrétní změny tedy uvedená novela přináší?

On-line semináře a PC kurzy nabídnou řadu zajímavých témat

Chcete pracovat s IS Munis efektivněji, naučit se něco nového nebo si zopakovat některé postupy a ujistit se, že je v jednotlivých modulech provádíte správně? Pak se přihlaste na některý z on-line seminářů nebo PC kurzů, které se budou konat v průběhu dubna. Zajímavých a užitečných témat nabídnou spoustu a věnovat se budou spisové službě Munis ERMS, Fakturaci ASM, Účetnictví nebo například Poplatkům. Pokud se stane, že byste se některého ze seminářů chtěli zúčastnit a kapacita už by nebyla volná, nebo by vám termín nevyhovoval, napište nám na e-mail registrace@triada.cz. Pokud se uvolní místo nebo bude vypsán další termín, budeme vás kontaktovat.

OSUMOSUM tentokrát s podtitulem Ať máte náskok

Na konci května odstartuje v Praze série Odborných seminářů IS Munis s podtitulem Ať máte náskok. Semináře tentokrát dostojí své zkratce OSUM, protože by se měly konat přesně v osmi městech napříč celou Českou republikou. Po Praze zamíří na začátku června nejdříve do Hradce Králové, Jindřichova Hradce a Nového Města na Moravě, v dalším červnovém týdnu se pak přesunou do Ústí nad Labem a Přerova, a nakonec se uskuteční ve Svitavách a v Brně. Přípravy programu OSUM jsou už teď v plném proudu a vy se můžete těšit nejenom na novinky z legislativy a vychytávky v IS Munis, ale i na tradiční sladké překvapení.

Vizualizovaný elektronický podpis

Úředníci a zaměstnanci orgánů veřejné moci, obce a města nevyjímaje, musí každý elektronický dokument, který by jinak ve vytištěné podobě vlastnoručně podepsali, opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem. Tento podpis má právní účinky vlastnoručního podpisu, které nejsou omezeny jen na určité typy dokumentů nebo určité vztahy. Lze je tedy použít jak na žádost o dotaci, rozhodnutí ve správním řízení anebo doklad finanční kontroly, tak na smlouvu, protokol či odpověď na žádost o informace.

MunisK dispozici jsou už všechny účetní výkazy roku 2023

Aktualizace 3.39 je od konce ledna postupně doplňovaná samostatnými hotfixy, s jejichž instalací byste neměli otálet. Hotfix 3.39.0.7 totiž například obsahuje všechny zbývající výkazy pro rok 2023, konkrétně PAP včetně PKZ, Seznam účetních jednotek, Závěrečný účet, Peněžní toky, Vlastní kapitál, nově výkaz Výpočet poměrových ukazatelů a výkaz Přehled úvěrů. V tomto hofixu navíc nechybí ani výkaz PKP pro rok 2022. V dílčích aktualizacích IS Munis najdete mnohdy i drobné opravy a samozřejmě také nové funkce, které vám mohou usnadnit každodenní práci. Pokud potřebujete s instalací hotfixů pomoci, neváhejte se obrátit na svého konzultanta nebo náš Helpdesk. A nezapomeňte, že před každou aktualizací je potřeba řádně zazálohovat všechna vaše data.

ERMS SpisovnaAktuální dění v oblasti atestací spisových služeb

V loňském roce došlo ke změně termínů týkajících se zavedení povinného používání atestovaných elektronických systémů spisových služeb, které si klade za cíl zvýšit kvalitu výkonu spisových služeb ve veřejné správě. Víte, jaká jsou schválená pravidla pro atestace a možné budoucí dopady atestací na uživatele elektronických systémů spisových služeb, tedy i na vás? Odpovědi na tyto i další otázky včetně informací o aktuálním průběhu přípravy atestačních procesů najdete v článku s názvem Atestace spisových služeb – aktuální dění.

Jaro ve znamení oblíbených PC kurzů i on-line seminářů

Fakturace v novém kabátě, Příprava pro spisovnu nebo Průvodce elektronickou skartací. Nejenom těmito tématy se budou zabývat semináře, které se v březnu a dubnu uskuteční v on-line formě nebo v podobě PC kurzů.

Výhody využívání číselníku Typy dokumentů

Typ dokumentu jako samostatná číselníková položka existuje v elektronické spisové službě již od jejího legislativního počátku v roce 2009. Prakticky se využívá zejména pro zjednodušení vnitřních procesů, kdy lze k typu dokumentu přiřadit věcnou skupinu nebo vhodný schvalovací proces. V novoroční aktualizaci IS Munis 3.39 došlo k dalšímu rozšíření možností využití tohoto číselníku, který tak může zjednodušit i tvorbu konceptů, a tedy vlastních dokumentů.

MunisVýkaznictví 2023 bude součástí hotfixu 3.39.0.4

Novoroční aktualizace 3.39 je postupně doplňována samostatnými hotfixy. Důležité jsou samozřejmě všechny doplňkové aktualizace, rádi bychom vás ale upozornili zejména na HF 3.39.0.4, který bude obsahovat modul Výkaznictví 2023. V tomto programu bude k dispozici tvorba všech základních výkazů, ať už se jedná o Fin 2-12M, Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát nebo Přílohu. Sestavit si budete moci také výkazy Informace o schválení ÚZ a Údaje o poskytnutých garancích či Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru. Ostatní výkazy pro rok 2023 budou postupně následovat v dalších aktualizacích.