Aktuality

Míříme zpět k Vám

Vážení zákazníci,
jsme rádi, že jsme společně s Vámi dokázali v uplynulých týdnech zabezpečit vzdálenou formou plnohodnotné fungování IS Munis na Vašich úřadech.
Od 11. května plně obnovujeme všechny naše nabízené služby, tedy i konzultace a servis přímo v místě zákazníka. Věříme, že Vaše požadavky budeme moci řešit ve stále větší míře standardním způsobem. Samozřejmě Vám i nadále zůstáváme k dispozici také prostřednictvím vzdáleného přístupu. Míříme zpět k Vám

Co přináší nový servisní balíček 3.33.1?

Jak je zvykem, připravili jsme pro Vás v začátku měsíce května kumulativní servisní balíček, který tentokrát nese označení SB 3.33.1. Sumarizují se v něm všechny novoroční hotfixy, které jsou již tradičně zaměřeny zejména na ekonomické moduly a reflektují změny, jež je třeba do účetních agend během prvního kvartálu nového roku promítnout. Avšak SB 3.33.1 není jen sumarizací zmíněných aktualizací, ale sám o sobě přináší spoustu novinek, mezi kterými dominuje nový modul Seznam obyvatel a volby.

Webináře jsou v plném proudu, na jaká témata se můžete těšit?

Od začátku dubna pro uživatele IS Munis každý týden připravujeme webináře se zajímavými a aktuálními tématy. V současné nelehké situaci je to jedna z cest, jak se s námi můžete zdarma rychle a bezpečně spojit a nás velmi těší, že účast na webinářích stále roste a odezva na ně je velmi pozitivní.

Seznam obyvatel a volby

V návaznosti na rozvoj základních registrů a oblast ochrany osobních údajů jsme pro Vás připravili nový modul Seznam obyvatel a volby, který je náhradou stávajícího modulu Evidence obyvatel. Jde o celkovou změnu konceptu vedení seznamu obyvatel pro účely samosprávy i výkonu přenesené působnosti, která reflektuje vývoj ve zmíněných oblastech.

Elektronické procesy

V současné době, kdy je doporučeno co nejvíce omezit osobní kontakty, aby se předešlo šíření nákazy, je elektronizace procesů cestou, jak zabezpečit fungování úřadu s dodržením uvedených doporučení. Ukazuje se, jakou výhodou je, jsou-li elektronické procesy běžnou součástí každodenní praxe. Když je potřebujeme aplikovat, tak není nutné učit se „za pochodu“. Právě proto se společnost Triada snaží dlouhodobě nejenom rozvíjet svůj informační systém Munis, aby elektronizaci procesů na všech úrovních podporoval, ale také klade velký důraz na školení a vzdělávání uživatelů, aby s elektronickými nástroji uměli efektivně pracovat.

Informace pro uživatele IS Munis s ohledem na aktuální situaci v ČR

Vážení zákazníci,
společnost Triada Vám i nadále zůstává k dispozici a snaží se zachovat maximální možnou úroveň nabízených služeb. S ohledem na současnou situaci a zdraví našich zákazníků i konzultantů, momentálně upřednostňujeme vzdálenou formu poskytování služeb a konzultací před osobními návštěvami. Tímto způsobem chceme na Vašich úřadech zabezpečit plnohodnotné fungování IS Munis.

Když vás archiv osloví…

Každé město i každá obec jsou dle zákona o archivnictví a spisové službě veřejnoprávními původci, kteří mají povinnosti ochraňovat dokumenty, jež se jednou mohou stát archiváliemi. Archiválie je dokument, pečetidlo, razítko nebo jiný hmotný předmět, který má historickou hodnotu. Otázkou však je, jak poznat, že právě ten dokument, který zrovna máte před sebou na stole, tu historickou hodnotu má.

Jak na rozpočet v roce 2020 – 3. díl

Na začátku března jsme na základě podnětů od zákazníků připravili několik dalších vylepšení modulu Rozpočet. Nové funkce jsou k dispozici v HF 3.33.0.9.

Jak na rozpočet v roce 2020 – 2. díl

Nový modul Rozpočet se neustále vyvíjí – přidáváme do něj nové funkce, reagujeme na vaše připomínky a samozřejmě opravujeme i nalezené nedostatky. Nyní přinášíme další sadu námětů, jak s novým modulem efektivně pracovat.

Elektronická spisová služba Munis ERMS: Postoupení pro místní nepříslušnost

Navazujeme na předchozí články týkající se uživatelského upgradu elektronické spisové služby Munis ERMS a v tomto a následujících několika článcích si představíme některé praktické postupy, které lze ve spisové službě zjednodušit, pokud (jak se lidově říká) víte kam kliknout. Dnes se podíváme na postoupení pro místní nepříslušnost.