Aktuality

Na úhradu poplatků se dá využít přenosný platební terminál

Triada, spol. s r. o.On-line kurzy pokračují i v dubnu

On-line kurzy se u vás těší stále větší oblibě, a tak pro vás i v dubnu chystáme další. Po Mzdách tentokrát přijde na řadu modul Seznam obyvatel a volby – právě jemu se bude 20. dubna věnovat kurz s názvem Už máte SOVu? Účastníkům na něm bude představena základní logika fungování modulu Seznam obyvatel a volby a dále se dozví, jak v programu zpracovávat notifikace, tisknout různé přehledy a statistiky nebo načítat nově narozené děti.

Už máte SOVu?

MunisModul Poplatky byl vylepšen o spoustu nových funkcí

Modul Poplatky doznal za uplynulý rok výrazných změn a přibyla do něj celá řada užitečných funkcí. Uživatelé tak mohou např. rozesílat platební výměry prostřednictvím emailů či hromadně přehlašovat poplatky, o nové prvky byly rozšířeny nejrůznější výběrové formuláře a tiskové sestavy. Příjemná vylepšení bude obsahovat i nejbližší hotfix IS Munis – nově budou barevně zvýrazněny splátky minulých období, které ještě nejsou zaplaceny, a dále bude např. možné platit kartou za víc předpisů různých plátců najednou. Pokud se chcete se všemi novinkami seznámit podrobně a začít je využívat i na svém úřadě, kontaktujte svého konzultanta nebo náš Helpdesk.

Evidence smluv je užitečný pomocník

Na každého z nás se valí množství úkolů vázáných na různé termíny, a tak využíváme diáře a jiné nástroje, které nás dokážou včas vhodným způsobem upozornit, na co nesmíme zapomenout. V případě obcí plyne celá řada termínovaných úkolů z nejrůznějších smluvních vztahů. A proto je velmi užitečným a efektivním pomocníkem modul Evidence smluv informačního systému Munis, který umožňuje nejenom udělat si ve smlouvách pořádek a jednoduchým způsobem si je uspořádat podle různých kritérií, ale také nabízí připomínání jednorázových i opakovaných akcí, jež je třeba v rámci těchto smluv zajistit.

Stále více obcí a měst umožňuje občanům platit poplatky platebními kartami

Víte, že na úřadech využívajících IS Munis, mohou občané platit poplatky platebními kartami? Informační systém Munis se dá s platebním terminálem propojit již mnoho let prostřednictvím modulu s názvem Platební karty. Počet obcí a měst, které tohoto propojení využívají, v posledním roce významně vzrostl a občané v nich platební kartami mohou hradit např. poplatky za komunální odpad a psy nebo poplatky související s ověřováním dokumentů a listin.

Výkaznictví 2021 je k dispozici v HF 3.35.0.2

Velká aktualizace 3.35 byla v únoru doplněna několika hotfixy. Důležité jsou samozřejmě všechny doplňkové aktualizace, rádi bychom vás ale upozornili zejména na HF 3.35.0.2, který obsahuje nový modul Výkaznictví 2021. V tomto programu je k dispozici tvorba všech základních výkazů, které v tuto chvíli potřebujete, ať už se jedná o Fin 2-12M, Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát nebo Přílohu.

SolónNový Solón obsahuje samostatné Tipy na práci s IS Munis

Nejnovější vydání Solóna k vám míří s velmi příjemným bonusem. Kromě elektronické publikace a tištěného časopisu totiž tentokrát dostanete také samostatné 40stránkové Tipy na práci s IS Munis. Solón vám v nich mimo jiné poradí, jak na nové moduly Seznam obyvatel a volby nebo Rozpočet. První číslo Solóna toho ale samozřejmě obsahuje daleko víc.

Evidence interních dokumentů

Každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena, musí být někde evidována. Pozorný čtenář jistě postřehl, že úvodní věta vycházela z definice dokumentu tak, jak jej v § 2 písm. e) zavádí zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Mohli bychom ji tedy zkrátit a zároveň upřesnit tak, že každý dokument, který byl původci doručen nebo vznikl z jeho činnosti musí být evidován, pokud jej z evidence nevyjímá schválený spisový řád úřadu.

Aktualizace 3.35 obsahuje spoustu užitečných novinek

Na konci ledna vychází tradiční novoroční aktualizace IS Munis, která má tentokrát již číslo 3.35. Její součástí jsou jako obvykle hlavně aktualizované ekonomické moduly napojené na účetnictví nového roku v čele s modulem Účetnictví 2021. Není to však jediná novinka, která je pro vás připravena v této nové verzi IS Munis.

Soft-PCNezapomeňte včas odevzdat údaje do ISP

Nejpozději do 5. února 2021 je potřeba odevzdat do Informačního systému o platech data za rok 2020. Podklady pro ISP v sobě zahrnuje přímo modul Mzdy SQL, takže si už nemusíte pro vygenerování dat instalovat žádný jiný speciální program. Opačná situace ale nastane, pokud jste ještě v loňském roce pořizovali výplaty v původním programu Mzdy. V takovém případě je potřeba k vygenerování ISP použít samostatný program ISP, a to ve verzi 4.11. Pokud potřebujete s ISP pomoci, neváhejte se obrátit na svého odborného konzultanta nebo náš Helpdesk.

Soft-PCMzdy SQL jsou plně připravené na přechod na rok 2021

Ve mzdovém účetnictví došlo na začátku letošního roku ke spoustě legislativních změn. Jedná se přitom nejenom o zrušení superhrubé mzdy, změny se týkají také minimální mzdy, sociálního a zdravotního pojištění nebo evidence dovolené, která se nově vykazuje v hodinách. Do Mezd SQL byly během ledna zakomponovány všechny příslušné úpravy dle platné legislativy, a tak nic nebrání tomu, abyste v tomto modulu přešli na rok 2021. V současné verzi Mezd SQL se do základu daně již nezapočítává odpovídající část sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele, je zrušena tzv. solidární daň, a jsou zavedeny dvě sazby daně (15 % a 23 %).

Automatické spisy

Podle § 65 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, platí, že při vyřizování dokumentů se všechny dokumenty týkající se téže věci spojí ve spis. Zákon dále upřesňuje, že dokumenty v analogové podobě se vzájemně spojí fyzicky, dokumenty v digitální podobě se vzájemně spojí prostřednictvím metadat evidovaných v elektronickém systému spisové služby a vzájemné spojení dokumentu v analogové podobě a dokumentu v digitální podobě se činí pomocí odkazů. Z citovaného ustanovení vyplývá, že vyřizuje-li se dokument jiným dokumentem, má se tato dvojice také stát spisem.

Jsme stále s vámi. I v roce 2021

Společnost Triada vám zůstává plně k dispozici i v roce 2021 a veškeré svoje služby nabízí ve standardním rozsahu s preferencí jejich provádění prostřednictvím vzdálené správy tak, aby na vašich úřadech mohl IS Munis plnohodnotně fungovat. Jsme stále s Vámi, společně to zvládáme

Funkce a možnosti transakčního protokolu

Transakční protokol je základem důvěryhodnosti spisové služby. Jeho tvorba sice probíhá zcela automatizovaně, ale lze ji parametrizovat celou řadou nastavení. Začátek nového roku je vhodný okamžik, pokud byste se rozhodli některý z těchto parametrů změnit. Proto přicházíme s tímto přehledovým příspěvkem, který vám představí funkce a možnosti transakčního protokolu a případné možnosti změn nastavení.