Aktuality

Aktuální vývoj v oblasti spisových služeb

Zákon o archivnictví a spisové službě byl naposledy novelizován v roce 2019 v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a od té doby se pravidla pro vedení spisové služby alespoň chvíli neměnila. Avšak nyní se připravuje poměrně zásadní novelizace v podobě návrhu zákona v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, známého pod zkratkou DEPO.

MunisOn-line kurzy nabídnou další zajímavá témata

Uživatelé IS Munis se mohou přihlašovat na další on-line kurzy věnující se každé úterý jinému tématu. Příští týden se koná kurz Nebojte se skartačního řízení, ve kterém se účastníci detailně seznámí se všemi kroky elektronického skartačního řízení, aby celý proces dokázali zvládnout ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Na konci května se pak uskuteční on-line kurz Mzdy – tipy, postupy a praktické ukázky a prvního června se koná kurz s názvem Máte dokumenty ve spisech, jak to žádá zákon? Věnovat se bude opět elektronické spisové službě a účastnící se v něm dozví, jak se tvoří spisy a pracuje se s nimi, ať už jednotlivě nebo hromadně. Na všechny uvedené on-line kurzy se můžete přihlásit už nyní.

Den malých obcíV září by se měly uskutečnit Dny malých obcí i konference ISSS

Pokud to pandemie koronaviru dovolí, uskuteční se v září jak Dny malých obcí, tak konference ISSS 2021. Pořadatelé věří, že situace už bude po prázdninách natolik příznivá, že se více než po roce budou moci obě konference uskutečnit v tradiční podobě. Dny malých obcí by měla v polovině září hostit Praha, 23. září se pak konference přesune do Olomouce. Kongresové centrum v Hradci Králové by mělo přivítat účastníky ISSS ve dnech 20.–21. září. Zajímavých témat je spousta a už teď jsou přípravy na konference v plném proudu. Organizační tým navíc dělá vše pro to, aby na konferencích bylo zajištěno bezpečné prostředí. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Dnů malých obcí a ISSS.

Novinky v elektronické spisové službě Munis ERMS

Poslední HF 3.35.0.8, který bude kumulativně zahrnut také do jarního SB 3.35.1, přináší několik novinek v elektronické spisové službě Munis ERMS v oblasti tvorby konceptů, které mohou přispět k vaší pohodlnější a efektivnější práci.

Víte, že: Modul Personalistika vám může výrazně usnadnit práci?

Víte, že modul Personalistika rozšiřuje Mzdy SQL o evidenci personálních údajů zaměstnanců, evidenci kurzů, školení či praxe? Ke každému pracovnímu poměru lze v modulu Personalistika vkládat elektronické přílohy, např. kopie průkazů nebo různá potvrzení.

IS Munis: Jak na Závěrečný účet

Závěrečný účet mohou obce i města sestavit v IS Munis rychle a jednoduše prostřednictvím modulu Výkaznictví. Stačí správně nadefinovat osnovu Závěrečného účtu, propojit ho s výkazy Rozvaha a Fin 2-12 a přidat všechny související komentáře.

Triada, spol. s r. o.Každý týden jiné téma on-line kurzů

Uživatelé IS Munis se mohou těšit každý týden na jiné téma on-line kurzů. Příští týden se koná seminář Praktické rady k přípravě dokumentů pro spisovnu, na začátku května pak bude následovat Efektivní využití novinek v Rozpočtu. Velmi příjemný bonus je poté připraven pro účastníky kurzu s názvem Udělejte si pořádek ve smlouvách, získají totiž 30% slevu na pořízení modulu Evidence smluv. Další seminář bude věnován elektronickému skartačnímu řízení a v závěru května se zájemci mohou přihlásit na kurz zaměřený na Mzdy, ve kterém jim budou představeny tipy, postupy a praktické ukázky v tomto modulu. Na všechny on-line kurzy už byla spuštěna registrace.

Novinky v modulu Seznam obyvatel a volby

Hotfix 3.35.0.8, který bude kumulativně zahrnut do jarního SB 3.35.1, přináší významné novinky v modulu Seznam obyvatel a volby. Informace načítané tímto modulem ze základních registrů byly rozšířeny o datum poslední změny konkrétního referenčního údaje. Tuto informaci je nově možné zobrazit kliknutím na kterékoli pole na detailu obyvatele.

Úpravy rozpočtu snadno a rychle

Potřebujete provést úpravu rozpočtu nebo rozpočtovou změnu podle vývoje hospodaření vaší obce nebo vašeho města? V polovině května bude k dispozici nová verze modulu Rozpočet, která vytváření těchto změn velmi usnadní.

Na úhradu poplatků se dá využít přenosný platební terminál

Na úřadech využívajících IS Munis mohou občané nově platit poplatky platebními kartami i prostřednictvím přenosného platebního terminálu. Informační systém Munis se přitom dá s platebním terminálem propojit již mnoho let, slouží k tomu modul s názvem Platební karty. Počet obcí a měst, které tohoto propojení využívají, v posledním roce významně vzrostl a občané v nich platební kartami mohou hradit např. poplatky za komunální odpad a psy nebo poplatky související s ověřováním dokumentů a listin.

Triada, spol. s r. o.On-line kurzy pokračují i v dubnu

On-line kurzy se u vás těší stále větší oblibě, a tak pro vás i v dubnu chystáme další. Po Mzdách tentokrát přijde na řadu modul Seznam obyvatel a volby – právě jemu se bude 20. dubna věnovat kurz s názvem Už máte SOVu? Účastníkům na něm bude představena základní logika fungování modulu Seznam obyvatel a volby a dále se dozví, jak v programu zpracovávat notifikace, tisknout různé přehledy a statistiky nebo načítat nově narozené děti.

MunisModul Poplatky byl vylepšen o spoustu nových funkcí

Modul Poplatky doznal za uplynulý rok výrazných změn a přibyla do něj celá řada užitečných funkcí. Uživatelé tak mohou např. rozesílat platební výměry prostřednictvím emailů či hromadně přehlašovat poplatky, o nové prvky byly rozšířeny nejrůznější výběrové formuláře a tiskové sestavy. Příjemná vylepšení bude obsahovat i nejbližší hotfix IS Munis – nově budou barevně zvýrazněny splátky minulých období, které ještě nejsou zaplaceny, a dále bude např. možné platit kartou za víc předpisů různých plátců najednou. Pokud se chcete se všemi novinkami seznámit podrobně a začít je využívat i na svém úřadě, kontaktujte svého konzultanta nebo náš Helpdesk.

Evidence smluv je užitečný pomocník

Na každého z nás se valí množství úkolů vázáných na různé termíny, a tak využíváme diáře a jiné nástroje, které nás dokážou včas vhodným způsobem upozornit, na co nesmíme zapomenout. V případě obcí plyne celá řada termínovaných úkolů z nejrůznějších smluvních vztahů. A proto je velmi užitečným a efektivním pomocníkem modul Evidence smluv informačního systému Munis, který umožňuje nejenom udělat si ve smlouvách pořádek a jednoduchým způsobem si je uspořádat podle různých kritérií, ale také nabízí připomínání jednorázových i opakovaných akcí, jež je třeba v rámci těchto smluv zajistit.

Stále více obcí a měst umožňuje občanům platit poplatky platebními kartami

Víte, že na úřadech využívajících IS Munis, mohou občané platit poplatky platebními kartami? Informační systém Munis se dá s platebním terminálem propojit již mnoho let prostřednictvím modulu s názvem Platební karty. Počet obcí a měst, které tohoto propojení využívají, v posledním roce významně vzrostl a občané v nich platební kartami mohou hradit např. poplatky za komunální odpad a psy nebo poplatky související s ověřováním dokumentů a listin.

Výkaznictví 2021 je k dispozici v HF 3.35.0.2

Velká aktualizace 3.35 byla v únoru doplněna několika hotfixy. Důležité jsou samozřejmě všechny doplňkové aktualizace, rádi bychom vás ale upozornili zejména na HF 3.35.0.2, který obsahuje nový modul Výkaznictví 2021. V tomto programu je k dispozici tvorba všech základních výkazů, které v tuto chvíli potřebujete, ať už se jedná o Fin 2-12M, Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát nebo Přílohu.

SolónNový Solón obsahuje samostatné Tipy na práci s IS Munis

Nejnovější vydání Solóna k vám míří s velmi příjemným bonusem. Kromě elektronické publikace a tištěného časopisu totiž tentokrát dostanete také samostatné 40stránkové Tipy na práci s IS Munis. Solón vám v nich mimo jiné poradí, jak na nové moduly Seznam obyvatel a volby nebo Rozpočet. První číslo Solóna toho ale samozřejmě obsahuje daleko víc.

Evidence interních dokumentů

Každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena, musí být někde evidována. Pozorný čtenář jistě postřehl, že úvodní věta vycházela z definice dokumentu tak, jak jej v § 2 písm. e) zavádí zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Mohli bychom ji tedy zkrátit a zároveň upřesnit tak, že každý dokument, který byl původci doručen nebo vznikl z jeho činnosti musí být evidován, pokud jej z evidence nevyjímá schválený spisový řád úřadu.