Aktuality

Elektronické skartační řízení v praxi

Minulý týden se ve Státní okresním archivu Brno-venkov se sídlem v Rajhradě uskutečnila dvě školení zaměřená na elektronické skartační řízení v praxi. Zaměstnanci úřadů, kteří pracují s elektronickou spisovou službu Munis ERMS, tak měli možnost nahlédnout na problematiku skartačního řízení jak prostřednictvím zástupců archivu, tak odborných konzultantů společnosti Triada. Společné setkání, které se setkalo s velkým ohlasem, se v Rajhradě neuskutečnilo naposledy a může být inspirací i pro ostatní archivy České republiky.

Příprava na volby do zastupitelstev obcí i Senátu

Příští týden se kromě voleb do zastupitelstev obcí budou na jedné třetině území České republiky souběžně konat také volby do Senátu Parlamentu ČR. Protože pro každý tento typ voleb platí jiná pravidla, a protože se volič může rozhodnout volit jen v rámci jedněch voleb, je nezbytné správně připravit oddělené volební seznamy pro oba tyto typy voleb.

MunisPodzim ve znamení počítačových i on-line kurzů

V říjnu budete mít možnost seznámit se se spoustou zajímavých témat souvisejících s prací v informačním systému Munis. Konat se budou nejenom on-line kurzy, ale také oblíbené počítačové kurzy, na nichž si budete moci vše rovnou i sami vyzkoušet. Na začátku října se nejprve uskuteční on-line seminář, který vás seznámí s principem fungování DPH v IS Munis. Další on-line kurz se pak bude týkat Přípravy rozpočtu na rok 2023. Osobně můžete v říjnu zavítat do Prahy hned na tři PC kurzy s názvy Elektronická spisová služba Munis ERMS, Příprava pro spisovnu a Průvodce elektronickou skartací. Počet míst na nich je ale omezen, zaregistrujte se proto co nejdříve.

Spisové řády v roce 2022

Jedním z velmi důležitých interních předpisů, který popisuje vnitřní fungování úřadu, je spisový řád. Každý původce, městské a obecní úřady nevyjímaje, jej vydává na základě § 66 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Městské a obecní úřady mají tuto povinnost navíc uloženou v § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

VolbyVolební seznamy snadno a rychle

Chcete se dozvědět, jak sestavit volební seznamy snadno a rychle? Pak se přihlaste na on-line kurz s názvem Příprava volebních seznamů v modulu Seznam obyvatel a volby, který se uskuteční 6. září. Díky oddělení volební agendy od seznamu obyvatel jsou formuláře týkající se voleb přehledné a jednoduché. Na semináři se během 90 minut seznámíte s jejich podobou a správným nastavením voleb a dozvíte se, o jaké novinky byla volební agenda rozšířena v aktualizaci 3.38. Pamatováno bude samozřejmě i na ty z vás, u kterých se kromě voleb do zastupitelstev obcí konají v září i senátní volby.

RozpočetPříprava rozpočtu na nový rok

V modulu Rozpočet ISM si můžete sestavit návrh rozpočtu na příští rok s dostatečným předstihem, a proto pro vás v současné době připravujeme dva odborné on-line semináře věnující se právě tvorbě rozpočtu na rok 2023. Konat se budou v září a říjnu, a kromě informací o tom, jak správně postupovat při sestavení návrhu rozpočtu, je pro vás připravena i spousta dalších věcí, ať už se jedná o ukázku možností exportu a importu rozpočtu do Excelu nebo tisk různých variant rozpočtu. Předpokládaná délka těchto seminářů je 90 minut.

Fakturace a Bankovní služby v nové podobě

V rámci postupného přechodu modulů IS Munis na novější technologická řešení přišla nyní řada na moduly Fakturace a Bankovní služby. Tyto moduly zajišťují v IS Munis nejen evidenci přijatých a vydaných faktur a dalších dokladů obdobného charakteru, ale také přehled o závazcích a pohledávkách z těchto dokladů plynoucích, schvalování dokladů podle zákona o finanční kontrole a vazbu na bankovní software pro přenos příkazů k úhradě a stahování a párování výpisů z účtu.

Soft-PCNezapomeňte odevzdat včas data do ISP

Na vygenerování a odevzdání dat do Informačního systému o platech (ISP) už máte čas pouze do zítřka. K jejich vygenerování není potřeba používat žádný speciální program, export dat se totiž provádí přímo z modulu Mzdy. V něm navíc všechna data prochází kontrolou, pokud je v nich tedy obsažena nějaká chyba nebo neúplný údaj, program vás na to před exportem upozorní. Data je potřeba odevzdat souhrnně za měsíce leden až červen. Pokud potřebujete s podklady pro ISP pomoci, neváhejte se obrátit na svého odborného konzultanta nebo Helpdesk.

Aktualizace 3.38 přináší řadu novinek

V červenci míří ke všem uživatelům IS Munis tradiční pololetní aktualizace, tentokrát s označením 3.38. Kumulativně obsahuje nejenom vše, co bylo součástí hotfixů v první polovině roku, ale zároveň přináší i spoustu novinek v jednotlivých modulech informačního systému Munis. K prvnímu červenci navíc nabyla účinnosti řada změn právních předpisů, jež mají dopad na fungování mnoha agend. I ty jsou samozřejmě v aktualizaci 3.38 zohledněny.

Zájem o OSUM byl opět velký

Na Odborný seminář uživatelů IS Munis (OSUM) zavítalo v květnu a v červnu téměř 300 osob. Na celkem osmi místech celé České republiky se účastníci dozvěděli podrobné informace jak o aktuálních legislativních změnách, tak o připravovaných novinkách v IS Munis. Vzhledem k tomu, že zájem o semináře byl velký a někteří uživatelé se jich nemohli zúčastnit prezenčně, uskutečnil se nad původní plán na závěr ještě jeden on-line seminář. A jaká témata OSUM vzbudila největší pozornost?

MunisCloudNovinkou letošního roku je MunisCloud

Potřebujete pracovat s IS Munis z domova? Využíváte služeb externí účetní, která se připojuje na úřad vzdáleně? Řešíte zabezpečení uložených dat? Pak právě pro vás je určena nová služba s názvem MunisCloud, která umožňuje přístup k IS Munis odkudkoli. Můžete tak pracovat na úřadě, z domu nebo se v případě potřeby připojit s notebookem třeba i z dovolené. Služba MunisCloud je ideální pro malé úřady, školy i školky a má minimální nároky na hardware. Starat už se navíc nemusíte o pravidelné zálohování, vše totiž funguje zcela automaticky.

Správa základních registrůRozvoj základních registrů

Od 1. února 2022 je účinná významná změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, která mimo jiné mění přístup k čerpání dat, jež je nyní závislé jen na registrovaných agendách, a rozšiřuje sadu referenčních údajů. Tyto legislativní úpravy jsou doprovázeny řadou technických změn v informačním systému základních registrů a poskytovaných funkcích, o čemž vás nedávno informovala Správa základních registrů informačním dopisem rozeslaným na všechny obce. Informační systém Munis je na všechny tyto změny plně připraven.