Aktuality

Předvánoční šálek s Triadou

Vážení zákazníci, pojďte s námi před Vánocemi společně posedět, vypít šálek čaje a na chvíli zapomenout na všechny starosti a komplikace, které nám přinesl letošní rok. Zveme vás na Vánoční besídku, která se bude konat v netradiční on-line podobě 17. prosince v 10.00. Advent s Triadou

Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb společně to zvládneme

Letošní rok bohužel nepřeje osobním setkáním, avšak témata, která byla součástí pravidelných seminářů uživatelů IS Munis, rozhodně neubývají. Proto jsem se rozhodli uspořádat tato setkání na začátku prosince v netradiční on-line podobě. Z našeho speciálního studia k vám budou živě promlouvat Tomáš Lechner a Vladan Vlk, tedy standardní sestava přednášejících. Připraveny pro vás budou tematické bloky věnované jak ekonomickým, tak i evidenčním modulům.

Blíží se příprava na přechod na nový rok, proto je nejvyšší čas na instalaci SB 3.34.1

Ještě nemáte nainstalovaný servisní balíček 3.34.1, který byl dnes zpřístupněn na stránkách Podpory pro uživatele IS Munis? Pak co nejdříve kontaktujte svého konzultanta nebo náš Helpdesk, abychom vám s instalací tohoto servisního balíčku mohli pomoci. Jedná se o aktualizaci, která je oproti jiným časově náročnější, protože se díky ní přechází na nové výkonnější a bezpečnější dokumentové úložiště. Kvůli kontrole správnosti všech převodů doporučujeme provádět tuto aktualizaci v součinnosti s námi. Po instalaci servisního balíčku je navíc potřeba v některých účetních modulech provést ručně ještě další převody. Pokud by se instalace prováděla až v hektickém období přechodu na nový rok, mohla by způsobit nevhodné zdržení, proto nás pro její provedení kontaktujte co nejdříve.

Správa základních registrůSpráva základních registrů bude kontrolovat IP adresy

Správa základních registrů začne od příštího týdne na obcích a městech zapínat kontroly IP adres, které jejich agendové informační systémy používají pro přístup do základních registrů. Tyto IP adresy musí být zaevidované v aplikaci RAZR. Pokud by tomu tak nebylo, přestane na úřadech fungovat komunikace se základními registry. S kontrolou IP adres vám můžeme pomoci v předstihu již tento týden, neváhejte se proto na nás obrátit, abyste měli jistotu, že u vás všechno funguje správně.

Mzdy SQL významně rozšířily komunikaci s ČSSZ

Mzdy SQL nabízí celou řadu užitečných funkcí, ke kterým patří vazba na Českou správu sociálního zabezpečení. Obce a města si proto mohou už od začátku letošního roku do Mezd načítat eNeschopenky. Na podzim došlo v komunikaci s ČSSZ k dalšímu rozšíření, a nově se tak v elektronické podobě dá z Mezd SQL odeslat celá řada formulářů – Evidenční listy důchodového pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání, Hlášení zaměstnavatele při ukončení DPN, Příloha žádosti o DPN a Přehled o výši pojistného. Následně se do Mezd SQL dají stáhnout i informace o výsledku zpracování podání.

Neotálejte s instalací servisního balíčku 3.34.1

Na konci října byl uvolněn nový servisní balíček 3.34.1, který v sobě obsahuje významnou technologickou inovaci a po více než deseti letech přechází na nové výkonnější a bezpečnější dokumentové úložiště. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně časově náročnou aktualizaci, která navíc vyžaduje převody v některých programech i po provedení instalace, doporučujeme Vám kontaktovat pro provedení této aktualizace svého konzultanta nebo náš Helpdesk. Pokud by se instalace prováděla až v hektickém období přechodu na nový rok, mohla by způsobit nevhodné zdržení, proto s ní raději neotálejte a kontaktujte nás co nejdříve.

Využití konverzní služby

Významným prvkem elektronizace orgánů veřejné správy včetně městských a obecních úřadů, úřadů městských částí a městysů je implementace elektronických systémů spisové služby, které podporují využití a správu elektronických dokumentů. Často bývá tato snaha degradována zbytečným vytvářením listinných dokumentů, které by mohly zůstat elektronické. Existují přitom různé možnosti, jak zvýšit využití elektronických dokumentů, a to včetně vazby na konverzní službu České pošty, s. p.

Konference ISSS/V4DISKonference ISSS online pokračuje i tento týden

Nenechte si ujít nejnovější blok věnovaný elektronickým spisovým službám, elektronickému skartačnímu řízení a také spisovým řádům, které tvoří základ kvalitního fungování všech úřadů.

MunisSoutěž pro uživatele IS Munis prodloužena

Soutěž Léto 2020, která měla skončit tento týden, je prodloužena až do 30. listopadu. I nadále tak máte možnost zasoutěžit si o notebook Lenovo, fitness hodinky Garmin a stolní mixér. Do slosování o tyto krásné ceny budete zařazeni v případě, že vyplníte anketní lístek na adrese www.munis.cz/leto2020. Podmínkou pro udělení první ceny je účast na konferenci „Digitalizujeme ISSS 2020“, která se uskuteční v průběhu října a listopadu v online podobě.

Jsme stále s Vámi, společně to zvládneme

Vážení zákazníci,
i nadále Vám zůstáváme plně k dispozici a veškeré naše služby nabízíme ve standardním rozsahu s preferencí jejich provádění prostřednictvím vzdálené správy tak, abychom na Vašich úřadech zabezpečili plnohodnotné fungování IS Munis. Jsme stále s Vámi, společně to zvládneme

SolónNový Solón již brzy na Vašich úřadech

Na Vaše úřady míří čtvrté letošní vydání Solóna. Těšit se můžete na novinky z veřejné správy, aktuální přehled dotačních příležitostí, informace k účtování obcí a příspěvkových organizací a samozřejmě také na zbrusu nové Tipy na práci s IS Munis. Solón 2020/4 by k Vám měl dorazit každým dnem, co konkrétně v něm tedy najdete?

Aktualizace 3.34.1 aneb technologická inovace

Během měsíce října bude uvolněna nová aktualizace informačního systému Munis, která v sobě obsahuje významnou technologickou inovaci. Po více než deseti letech přecházíme na nové výkonnější a bezpečnější dokumentové úložiště. Pro běžné uživatele je tato změna téměř neviditelná, protože z hlediska uživatelského prostředí a rozhraní se nic nemění. Ale na pozadí se dokumenty, ať již spravované jen čistě spisovou službou, nebo primárně vytvářené v různých modulech jako jsou Poplatky, Fakturace, Výkaznictví či Výkazy DPH, Matrika apod., budou ukládat rychleji a hlavně bezpečněji.

Přípravu voleb zjednoduší modul Seznam obyvatel a volby

Nový modul Seznam obyvatel a volby je postaven na striktním čerpání dat ze základních registrů, čímž udržuje data o obyvatelích s trvalým bydlištěm na území obce stále aktuální a přesná. Modul slouží pro dva základní účely. Prvním je čerpání informací ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců za účelem výkonu místní samosprávy i přenesené státní správy podle zákona o obcích, ke kterému přidává řadu speciálních pohledů, výběru, přehledů a statistik. Druhým účelem je pak vedení stálého seznamu voličů a příprava výpisu z tohoto seznamu pro volby.

MunisV říjnu se uskuteční semináře zaměřené na ekonomiku a DPH v IS Munis

Víte, jaké všechny ekonomické agendy se dají vést v IS Munis a jak funguje propojení jednotlivých ekonomických modulů? Umíte správně sestavit a zkontrolovat účetní výkazy? Chcete se zdokonalit ve vedení DPH v IS Munis a dozvědět se, jak se kromě daňového přiznání a kontrolního hlášení vytváří např. také záznamní povinnost? Přihlaste se na naše PC kurzy, které se budou v říjnu a na začátku listopadu věnovat právě ekonomické problematice v IS Munis. Semináře se budou konat v Brně a v Praze a na všechny termíny ještě zbývají volná místa.

Konference ISSS/V4DISSoutěž Léto 2020 stále trvá

Prázdniny se sice pomalu chýlí ke konci, ale soutěž Léto 2020 zdaleka nekončí, a Vy tak máte až do 15. října možnost zasoutěžit si o notebook Lenovo, fitness hodinky Garmin a stolní mixér. Do slosování o tyto krásné ceny se dostanete v případě, že vyplníte anketní lístek na adrese www.munis.cz/leto2020. Podmínkou pro udělení první ceny je účast na konferenci ISSS 2020 – Nové perspektivy, která se uskuteční 18. a 19. října v Hradci Králové.

V modulu Rozpočet můžete nově sestavit návrh rozpočtu

Samostatný modul Rozpočet ISM, který je k dispozici od začátku letošního roku, prochází neustálým vývojem a od svého vzniku nabídl uživatelům IS Munis celou řadu užitečných vylepšení. V průběhu září bude uvolněna nová verze tohoto programu, na kterou se můžete těšit obzvlášť, bude totiž obsahovat zcela novou a velmi příjemnou funkci – možnost sestavení návrhů rozpočtu.

Elektronická spisová služba Munis ERMS ve verzi 3.34 – třetí část

V rámci pololetní aktualizace 3.34 jsme Vám přinesli druhou porci novinek a vylepšení elektronické spisové služby Munis ERMS, která má za cíl zvýšit uživatelský komfort práce s tímto modulem. V druhé části popisu těchto novinek jsme si ukázali vylepšení týkající se práce s přijatým dokumentem. A dnes se posuneme do tvorby konceptů.

Soft-PCV letošním roce skončí podpora původních Mezd

Rádi bychom Vás upozornili na to, že bude v letošním roce ukončena podpora původního programu na Mzdy. V případě, že ještě tento modul nemáte převedený na novou verzi Mzdy SQL, kontaktujte prosím svého konzultanta nebo náš Helpdesk, abyste si zavčas domluvili jak samotný termín převodu, tak zaškolení ovládání tohoto programu. Licenci na Mzdy SQL získáte po provedení převodu zcela zdarma.

Umíte pracovat s datovými listy ve Mzdách SQL?

Mzdy SQL obsahují oproti původnímu programu na Mzdy řadu nových a užitečných funkcionalit. Jedním z takových nástrojů jsou tzv. Datové listy, prostřednictvím nichž si mohou uživatelé vytvářet a tisknout přehledy a sestavy, které se hodí přímo pro jejich potřeby. Praktický návod na práci s Datovými listy byl v červenci tématem on-line kurzu Datové listy ve Mzdách SQL.