Aktuality

Informace pro uživatele IS Munis s ohledem na aktuální situaci v ČR

Vážení zákazníci,
společnost Triada Vám i nadále zůstává k dispozici a snaží se zachovat maximální možnou úroveň nabízených služeb. S ohledem na současnou situaci a zdraví našich zákazníků i konzultantů, momentálně upřednostňujeme vzdálenou formu poskytování služeb a konzultací před osobními návštěvami. Tímto způsobem chceme na Vašich úřadech zabezpečit plnohodnotné fungování IS Munis. Bezpečně – vzdáleně

Elektronické procesy

V současné době, kdy je doporučeno co nejvíce omezit osobní kontakty, aby se předešlo šíření nákazy, je elektronizace procesů cestou, jak zabezpečit fungování úřadu s dodržením uvedených doporučení. Ukazuje se, jakou výhodou je, jsou-li elektronické procesy běžnou součástí každodenní praxe. Když je potřebujeme aplikovat, tak není nutné učit se „za pochodu“. Právě proto se společnost Triada snaží dlouhodobě nejenom rozvíjet svůj informační systém Munis, aby elektronizaci procesů na všech úrovních podporoval, ale také klade velký důraz na školení a vzdělávání uživatelů, aby s elektronickými nástroji uměli efektivně pracovat.

Když vás archiv osloví…

Každé město i každá obec jsou dle zákona o archivnictví a spisové službě veřejnoprávními původci, kteří mají povinnosti ochraňovat dokumenty, jež se jednou mohou stát archiváliemi. Archiválie je dokument, pečetidlo, razítko nebo jiný hmotný předmět, který má historickou hodnotu. Otázkou však je, jak poznat, že právě ten dokument, který zrovna máte před sebou na stole, tu historickou hodnotu má.

Jak na rozpočet v roce 2020 – 3. díl

Na začátku března jsme na základě podnětů od zákazníků připravili několik dalších vylepšení modulu Rozpočet. Nové funkce jsou k dispozici v HF 3.33.0.9.

Jak na rozpočet v roce 2020 – 2. díl

Nový modul Rozpočet se neustále vyvíjí – přidáváme do něj nové funkce, reagujeme na vaše připomínky a samozřejmě opravujeme i nalezené nedostatky. Nyní přinášíme další sadu námětů, jak s novým modulem efektivně pracovat.

Elektronická spisová služba Munis ERMS: Postoupení pro místní nepříslušnost

Navazujeme na předchozí články týkající se uživatelského upgradu elektronické spisové služby Munis ERMS a v tomto a následujících několika článcích si představíme některé praktické postupy, které lze ve spisové službě zjednodušit, pokud (jak se lidově říká) víte kam kliknout. Dnes se podíváme na postoupení pro místní nepříslušnost.

Jste připraveni na načítání eNeschopenek?

Česká správa sociálního zabezpečení zahájila 1. ledna 2020 ostrý provoz systému tzv. eNeschopenek. Elektronické zpracování neschopenek má přinést zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Pro obce a města se tak zásadně mění způsob, jak se dozví o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců, kteří už nemusí zaměstnavateli předávat doklady týkající se nemocenské.

Jak na rozpočet v roce 2020

Zpracování rozpočtu v IS Munis je od letošního roku přesunuto do samostatného modulu s názvem Rozpočet. Pro snadný začátek s tímto novým programem jsme pro vás připravili několik odpovědí na nejčastější otázky, které se práce s Rozpočtem týkají, a také jeden tip na příjemnější práci.

Aktualizace 3.33 přináší spoustu novinek

Na úřady v těchto dnech dorazilo CD s pravidelnou lednovou aktualizací, která má tentokrát označení 3.33. Po nainstalování této aktualizace se dají provést všechny ekonomické převody včetně načtení počátečních stavů do modulu Účetnictví 2020. Aktualizace kromě toho přináší celou řadu novinek a změn, jaké jsou ty nejdůležitější?

Elektronická spisová služba Munis ERMS ve verzi 3.32.1 – část pátá

V poslední části povídání o uživatelském upgradu elektronické spisové služby Munis ERMS ve verzi 3.32.1 se soustředíme na spisy. Jejich funkce vychází zejména z ustanovení § 17 správního řádu.

Mapa hřbitova

Program Evidence hřbitova přichází s velmi příjemnou novinkou, letos k němu totiž přibyde modul s názvem Mapa hřbitova. Ten umožní zobrazení plánku hřbitova s přímou vazbou na Evidenci hřbitova.

Elektronická spisová služba Munis ERMS ve verzi 3.32.1 – část čtvrtá

V představení uživatelského upgradu elektronické spisové služby Munis ERMS ve verzi 3.32.1 budeme dnes pokračovat oblastí tvorby konceptů, která je nejrychlejší, využívají-li se předpřipravené vzory. Popis funkcí dále odpovídá aktuální verzi 3.32.1.3, kde byla doplněna ještě některá vylepšení.

Podpora inventur v modulu Majetek

Modul Majetek byl v letošním roce obohacen o řadu užitečných funkcí, mezi které patří mimo jiné podpora inventur. Na kartách majetku jsou tak v současné době k dispozici údaje jako Čárový kód nebo Možnost označení štítkem, a doplněna byla i možnost hromadného pořízení neodpisovaných karet. V nejbližší době bude modul Majetek zahrnovat kompletní podporu inventur.

Elektronická spisová služba Munis ERMS ve verzi 3.32.1 – část třetí

V článcích o uživatelském upgradu elektronické spisové služby Munis ERMS ve verzi 3.32.1 jsme již představili úpravu hlavních menu, nové vlastnosti základní nabídky akcí a novinky v oblasti přípravy dokumentů pro spisovnu. Dnes se budeme věnovat tisku podacích razítek, který může významně přispět k rychlosti a efektivitě práce podatelny.