Evidence vodného a stočného

Modul je zaměřen na společnosti zajišťující dodávky vody pro soukromé osoby a organizace. Slouží ke komplexní a přehledné evidenci jednotlivých odběrných míst, vodoměrů a odběratelů vodného a stočného.

Modul Evidence vodného a stočného je vyvíjen firmou SoftBit software, s. r. o., a mezi jeho základní vlastnosti patří evidence jednotlivých odečtů vodného a stočného za vybrané období včetně případného výpočtu srážkové vody. Výstupem z uložených odečtů je tvorba daňových dokladů za zvolené období buď ve formě faktur, nebo složenek. Vedle vlastního vyúčtování systém nabízí řadu statistických přehledů prodeje vodného a stočného za vybraná období, tisky smluv, sledování výměn vodoměrů apod.

Samozřejmostí je propojení tohoto modulu na informační systém Munis – tj. na modul Účetnictví a Výkazy DPH.

Co tvoří Evidenci vodného a stočného

Databáze obchodních partnerů
Je základním číselníkem, který obsahuje všechny odběratele z řad fyzických a právnických osob. V číselníku zákazníků jsou uvedeny podrobné informace o každém plátci, majiteli odběrného místa či adresátovi.
Vodné a stočné
Obsahuje kompletní evidenci odběrného místa a vodoměrů. Dále umožňuje pořízení odečtů za libovolné období (zpravidla měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok). Při zpracování odečtu se provádí výpočet dle spotřebovaných m3 vody nebo formou paušálních cen. Z odečtů se provádí vystavení daňových dokladů ve formě faktur či složenek.
Odběratelské faktury
Obsahuje evidenci veškerých odběratelských daňových dokladů. Důležitou funkcí je saldokonto pohledávek či možnost vystavení upomínek v případě neuhrazení faktury v termínu.
Úhrady pokladnou a bankou
Umožňuje provádění úhrad vystavených faktur pomocí hotovostní pokladny či importem bankovního výpisu.
Komunikační modul pro export dat do IS Munis.
Slouží pro export dat do informačního systému Munis. Vyexportovaná data z Evidence vodného a stočného lze snadno importovat do modulu Účetnictví a Výkazy DPH.

Hlavní přednosti Evidence vodného a stočného

  • Podrobná evidence odběrných míst.
  • Vazba na informační systém Munis – modul Účetnictví a Výkazy DPH.
  • Evidence vodoměrů včetně jejich kontrola výměn.
  • Daňové doklady v podobě faktur nebo složenek.
  • Pořízení odečtů vodného a stočného manuálně nebo importem dat z přenosného terminálu.
  • Tvorba smluv.
  • Vyúčtování odečtů buď na základě skutečného odběru, nebo paušálu za vybrané období.
  • Slučování více odběrných míst do jednoho vyúčtování.
  • Možnost tvorby platebního kalendáře či záloh s vyúčtováním za vybrané období.
  • Řada výstupních statistických přehledových sestav.