Platební karty

Jedná se o nadstavbu modulu Pokladna a Poplatky umožňující provádění hotovostních plateb pomocí platebního i přenosného terminálu České spořitelny a Komerční banky. Lze použít běžné platební karty (vydané libovolnou bankou) a to ve všech modulech informačního systému Munis, kde dochází k platbě v hotovosti.

Platební karty

Výhody použití platebních karet ze strany občana (plátce) – moderní platební prostředek, bezpečnost, operativnost, jednoduché použití, velké množství obchodních míst přijímajících platební karty, platby kartami nejsou zpoplatněny.

Výhody použití ze strany úřadu (příjemce) – bezpečnost finančních prostředků, oblíbenost u občanů, zvýšené pohodlí občanů, větší schopnost platit neočekávané, jednoduchost dalšího zpracování bezhotovostních operací.

Použití platebních terminálů České spořitelny i Komerční banky si úřad musí zařídit s bankou smluvně ke svému bankovnímu účtu. Následně je možné tento terminál připojit k PC a nakonfigurovat jeho použití.

Vlastní zpracování karetních operací je prováděno běžným způsobem jako u jiných hotovostních operací (příjmový pokladní doklad přímo z programu Pokladna). Jen je předřazen nový krok provedení autorizace platby terminálem. Následně je vytištěn upravený doklad s informací o platbě kartou.

Lze také provádět slučování plateb různých plátců a jejich poplatků jedním dokladem/jednou autorizací.