Platební karty

Jedná se o nadstavbu modulu Pokladna a Poplatky umožňující provádění hotovostních plateb s pomocí platebního terminálu České spořitelny, a. s. Lze použít běžné platební karty (vydané libovolnou bankou) a to ve všech modulech informačního systému Munis, kde lze použít platbu hotově (kromě modulu Legalizace a vidimace, kde to díky nízkým částkám postrádá smysl).

Platební karty

Výhody použití platebních karet ze strany občana (plátce) – moderní platební prostředek, bezpečnost, operativnost, jednoduché použití, velké množství obchodních míst přijímajících platební karty, platby kartami nejsou zpoplatněny.

Výhody použití ze strany úřadu (příjemce) – bezpečnost finančních prostředků, oblíbenost u občanů, zvýšené pohodlí občanů, větší schopnost platit neočekávané, jednoduchost dalšího zpracování bezhotovostních operací.

Použití platebních terminálů ČS, a. s., si úřad musí zařídit smluvně s ČS, a. s., ke svému bankovnímu účtu vedenému u ČS, a. s. Následně je možné tento terminál připojit k PC přes sériový port a nakonfigurovat jeho použití.

Vlastní zpracování karetních operací je prováděno běžným způsobem jako u jiných hotovostních operací (příjmový pokladní doklad přímo z programu Pokladna). Jen je předřazen nový krok provedení autorizace platby terminálem. Následně je vytištěn upravený doklad s informací o platbě kartou.

Platby provedené kartou mají způsob úhrady zvýrazněn na příslušném formuláři a obsahují tlačítko pro zjištění stavu operace (zpětná potvrzení operace z banky – tzv. avízo). Tato textová avíza zaslaná bankou jsou načítána programem. Jejich další zpracování umožňuje mj. provádění kontrol potvrzení operací z banky a další kontrolní funkce.