Účetnictví

Zastřešujícím modulem ekonomického subsystému, který ale stojí v podstatě v jeho jádru, je modul Účetnictví a rozpočet.

V tomto modulu se shromažďují a třídí účetní informace připravené ze všech navazujících modulů. Zaúčtování připravených předkontací je možné provést stiskem jediného tlačítka.

Modul Účetnictví a rozpočet zajišťuje mnoho kontrolních vazeb a tvorbu všech předepsaných výkazů. Program vytváří soubory pro přenos na kraj ve standardizovaných výměnných formátech. Data lze odeslat elektronickou poštou přímo z programu.

Modul Účetnictví je úzce spjat s vytvářením rozpočtu, který lze připravovat v několika variantách v dalším specializovaném modulu Rozpočet.