Bankovní služby

Modul umožňuje pohodlně a jednoduše realizovat výměnu dat (tj. výpisů z účtu a příkazů k úhradě) s bankou prostřednictvím disket nebo bankovního klienta nainstalovaným pracovníky banky na počítači uživatele (v tomto případě je zapotřebí přístup do sítě Internet).

Vzhledem rozšiřujícím se možnostem elektronické komunikace a dnes již přiměřeným poplatkům je tento způsob stále více využíván. Odpadají totiž časové ztráty způsobené cestami do peněžního ústavu.

Velkou výhodou při použití modulu je i možnost automatizovaného zpracování výpisů, resp. spárování plateb s předpisy vytvořenými v dalších modulech systému (Fakturace, Poplatky, ...).