Evidence hřbitova

Podobně jako Komunální odpad je tento modul nadstavbou programu Poplatky. Slouží k vedení agendy spojené se správou hřbitova v souladu se zákonem č. 193/2017 Sb. o pohřebnictví.

Oprava údajů hrobového místa
Oprava údajů hrobového místa

Modul umožňuje správu více hřbitovů, pracuje s libovolným počtem pohřebišť. Každé pohřebiště, jeho sektory a jednotlivá místa mohou mít libovolné označení podle zvyklostí uživatele. Evidována jsou jak uložení provedená za aktuálního nájemce, tak i předchozí uložení.

Odděleně pro nájem i služby lze definovat libovolné ceníky, resp. splátkové kalendáře. Ceníky umožňují zadat přesnou platnost v čase, takže je možné definovat souběh původní částky pro dobíhající smlouvy, ale pro nově pronajatá hrobová místa může platit již nová částka. Uživatelsky lze definovat i tvar variabilního symbolu např. s ohledem na konkrétní hrobové místo.

Poplatníky a plátce lze také zadávat přímo ze základních registrů. Navíc modul umožňuje spolupráci i s elektronickou spisovou službou (ERMS).

Kromě běžných řádkových sestav lze tisknout třeba hřbitovní knihu nebo smlouvu o nájmu hrobového místa. Tu lze, stejně jako jiné sestavy, upravit podle přání uživatele.

Ve spolupráci s modulem Mapa hřbitova je možné jedním kliknutím zobrazit v plánku hřbitova vybrané hrobové místo.

Mapa hřbitova

Modul umožní zobrazení plánku hřbitova s přímou vazbou na Evidenci hřbitova.

Plánek hřbitova vytvoří společnost Triada na základě podkladu dodaného zákazníkem v elektronické podobě. Může to být sken papírového plánku nebo digitální formát mapy (vektorová nebo rastrová). Na základě tohoto podkladu se vytvoří celkový plánek hřbitova zahrnující obvodové zdi, hranice jednotlivých sektorů apod. Následně se do příslušných sektorů přidají jednotlivá hrobová místa. Je nutné, aby evidenční data o hrobových místech obsahovala rozměry, které se přenesou do plánku.

Ve vytvořeném plánku je možné vyhledat konkrétní hrobové místo podle jeho označení, případně dle nájemce nebo uložení. Zobrazeny jsou také základní údaje k hrobovému místu, které si v plánku vyberete.

Do budoucna se připravuje také prezentace plánku hřbitova na internetu včetně možnosti vyhledávání podle zemřelých a přehledu volných hrobových míst.

Obousměrná vazba s modulem Evidence hřbitova umožní zobrazení karty hrobového místa vybraného v plánku na jedno kliknutí a naopak z modulu Evidence hřbitova lze rychle zobrazit příslušné hrobové místo v plánku.

Mapa hřbitova
Mapa hřbitova