Evidence hřbitova

Podobně jako modul Komunální odpad je tento modul nadstavbou programu Poplatky – operativní evidence příjmů. Slouží k vedení agendy spojené se správou hřbitova v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví.

Modul umožňuje správu více hřbitovů, neboť pracuje s libovolným počtem pohřebišť. Každé pohřebiště, jeho sektory a jednotlivá místa mohou mít libovolné označení podle zvyklostí uživatele. Evidována jsou jak uložení provedená za aktuálního nájemce, tak i předcházející uložení.

Odděleně pro nájem i služby lze definovat libovolné ceníky, resp. splátkové kalendáře.

Modul umožňuje spolupráci s Evidencí obyvatel a Kancelářským systémem a stejně jako u modulu Komunální odpad program přihlašuje plátce do modulu Poplatky, kde vytváří předpisy a splátky.