Komunální odpad

Tento program je nadstavbou modulu Poplatky – operativní evidence příjmů, která umožňuje slučování více poplatníků k jednomu plátci a další přehledná zpracování dle zákona.

Základním zdrojem dat pro naplnění tohoto modulu je výběr poplatníků z Evidence obyvatel podle bydliště, lze využít také adresáře z modulu Kancelář.

Modul se dále stará o evidenci plátců, jejich přihlášení do modulu Poplatky, tvorbu předpisů, splátek a jejich generování na další období.

Vlastní výběr plateb, dluhů apod. je realizován modulem Poplatky.