Komunální odpad

Modul umožňuje řešit specifické požadavky spojené s poplatkem za odpad, např. slučování více poplatníků k jednomu plátci – typicky společný plátce za celou rodinu.

Modul umožňuje definovat různé splátkové kalendáře a slevy, resp. částky s ohledem na konkrétního poplatníka či plátce, nebo automaticky definovat různé sazby dle věku poplatníka. Podobně lze definovat tvar variabilního a specifického symbolu, např. podle konkrétní části obce.

Prvotním zdrojem dat pro naplnění tohoto modulu je typicky modul Seznam obyvatel a volby. S ním je možné také provádět porovnání a zjistit např. nově přistěhované, nebo naopak odstěhované občany. Poplatníky a plátce lze také zadávat přímo ze základních registrů.

Kromě základních výběrů dle jména, adresy, slevy nebo splátkového kalendáře lze využít i specifické výběry např. s ohledem na nedoplatek splátek nebo adres nemovitostí, u kterých není evidován žádný plátce.

Pro podporu třídění odpadu je možné využít slevové body, které se načtou na základě informací od svozové firmy podle množství vytříděných komodit a zajistí slevu v následujícím období.

Modul Komunální odpad je nadstavbou modulu Poplatky, ve kterém je realizován vlastní výběr plateb, dluhů apod.

Přehled poplatníků a plátců
Přehled poplatníků a plátců