Organizační útvary

Podpůrný modul, který zajišťuje evidenci organizačních struktur. Umožňuje vedení více na sobě nezávislých organizačních struktur. Struktura se skládá z útvarů, mezi útvary může být vztah nadřízený/podřízený (stromová struktura). Útvar může obsahovat seznam pracovníků, kteří jsou jeho členy.

Struktury jsou dále využívány v ostatních modulech jako speciální číselník (např. Majetek, Fakturace, Pokladna, Poplatky).