Majetek

Program slouží k vedení evidence majetku pro města, obce, neziskové a příspěvkové organizace. Majetek může být rozdělen do libovolných organizačních útvarů (obecní úřad, škola, hasiči, …), lokalit a v rámci lokalit do jednotlivých místností.

Tiskové sestavy obsahují inventurní soupisy, místní seznamy, přehledy pohybu majetku a další.

Klíčové vlastnosti
  • Přehledy stavů, pohybů a hodnot majetku
  • Historie pohybů na kartě majetku
  • Možnost automatického přidělování inv. čísel v jedné nebo více řadách
  • Účetní odpisy dlouhodobého majetku včetně rozpouštění investičních transferů
  • Vazba na modul Účetnictví (kontace odpisů, porovnání s Účetnictvím)
  • Rozšířená sada údajů pro evidenci pozemků
  • Vazba na modul Katastr nemovitostí (porovnání a možnost importu dat z ČÚZK)
  • Podpora inventur

Inventura majetku pomocí čárových kódů

V modulu Majetek je možné provádět inventury prostřednictvím snímání čárových kódů. Jednotlivé karty majetku stačí označit čárovým kódem, inventuru následně vyexportovat a načíst do mobilní aplikace.

Pomocná mobilní aplikace je vyvinuta pro terminál Zebra TC21 nebo TC210 se zabudovanou čtečkou čárových kódů. Tento terminál umožňuje rychlé a pohodlné snímání čárových kódů i za zhoršených světelných nebo přístupových podmínek.

Soubor s inventurou je možné jednorázově nebo průběžně přenášet z terminálu zpět do modulu Majetek.