Evidence obyvatel

Program umožňuje kompletní zpracování živé kartotéky, které sestává z možnosti sledování řady údajů o občanovi s trvalým bydlištěm v dané obci. Na základě prováděných změn vzniká tzv. mrtvá kartotéka, kde jsou uchovávány veškeré události, týkající se občanů vedených v programu.

Z pořízených dat je možné velice rychle získat přehledy o pohybu obyvatelstva v obci během uplynulého časového období – počty narozených a zemřelých lidí, stěhování v rámci obce i stěhování za hranice katastru. Statistické funkce zahrnují mimo jiné například počty obyvatel v jednotlivých částech obce, sledování věkového složení obyvatel včetně možnosti grafické interpretace, rodinné vztahy, přehled jubilantů a podobně.

Aplikace také umožňuje provádění aktualizace údajů pomocí základního i aktualizačního výdeje dat předávaného obcím z MV ČR ve formátu „UNLOAD“.

Ohlašovna

Tento modul provádí přihlašování občanů k trvalému pobytu. Zařazení občané se stávají součástí evidence obyvatel. Je umožněn tisk příslušných formulářů. Bude-li v budoucnu umožněno předávání dat ohlašovny do celostátní evidence obyvatel elektronickou cestou, bude modul doplněn i o tyto funkce.

Volební seznamy

Z volebního zákona vyplývá pro obce a města povinnost vést stálý a zvláštní seznam voličů a v některých případech dodatek ke stálému seznamu voličů. Zpracování volebních seznamů závislé na bezchybné evidenci obyvatel. Máte-li pořízenu evidenci obyvatel, je problém s vytvořením volebních seznamů z větší části vyřešen. Systém je založen na jednotném registru adres, kde každá adresa si nese informaci o přiřazení do volebního i doručovacího okrsku. Při stěhování občanů v rámci obce potom občan spadá do volebního okrsku podle adresy, na které je momentálně trvale hlášen a není potřeba se jeho přiřazováním již dále zabývat.

Program podporuje různé typy voleb, takže není problém vytištění volebních seznamů ani v tom případě, kdy se v jednom termínu konají volby do různých orgánů (na základě různé legislativy).