Monitor insolvencí

Významným přínosem modulu Monitor insolvencí je stanovení podmínek pro vyhledání v insolvenčním rejstříku z ověřených zdrojů, což značně snižuje nejistotu chybně zadané podmínky při vyhledávání anebo hlídání subjektů v insolvenčním rejstříku.

Souhrnně lze říci, že modul má tři základní funkce:

  • vyhledávání v insolvenčním rejstříku podle podmínek z ověřených zdrojů,
  • hlídání insolvencí pro zadané pohledávky včetně následných e-mailových notifikací a
  • přímou vazbu z dalších modulů IS Munis jako je Fakturace, Pokladna a Poplatky pro ověření subjektu v insolvenčním rejstříku.