Výkaznictví

Výkaznictví je samostatný program, který zajišťuje tvorbu a další zpracování účetních a finančních výkazů (na základě účetních dokladů modulu Účetnictví).

Výkaznictví – pracovní stůl
Výkaznictví – pracovní stůl

Program umožňuje komfortní práci s výkazy:

 • ukládání (archivaci) jednotlivých vytvořených výkazů,
 • vytváření výstupních souborů (CSÚIS, GXML),
 • tisk výkazů a uložení výkazů do formátu PDF,
 • provádění kontrol vazeb dle MF ČR,
 • odesílání/předávání výkazů.

Podporované výkazy

 • FIN 2-12
 • Rozvaha
 • Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka)
 • Rozvaha – úprava
  Rozvaha – úprava
  Příloha
 • Informace o schválení závěrky
 • PAP
 • Seznam účetních jednotek
 • Peněžní toky, Vlastní kapitál
 • Pomocný konsolidační záznam
 • Pomocný konsolidační přehled
 • Údaje o poskytnutých garancích
 • Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
 • Výpočet poměrových ukazatelů

Kromě běžných účetních a finančních výkazů je podporována i tvorba dokumentu Závěrečný účet obce, který v sobě kombinuje údaje různých výkazů a umožňuje vstup dalších údajů. Vygenerování výkazu je pak snadno opakovatelné.

Odesílání výkazů

 • Komunikátor CSÚIS Munis (přímé provázání na modul umožňující nejpohodlnější odeslání výkazů do CSÚIS),
 • přímé automatické odeslání na předdefinovaný e-mail (možná editace obsahu e-mailu, tj. příloh),
 • uložení příslušných souborů pro ruční odeslání přes komunikační program MF ČR (do nastavitelné složky nebo na libovolné místo na disku).
Kontrolní vazby ve výkazech a mezi výkazy
Kontrolní vazby ve výkazech a mezi výkazy

Bezpečnost a kontroly vazeb

K ukládání vytvářených výkazů a výstupních souborů je automaticky využito datové úložiště Munis. Tím jsou kromě bezpečnosti zajištěny:

 • možnost kdykoliv zpětně dohledat jednou vytvořené výkazy,
 • možnost použít vytvořené výkazy pro provedení kontrol vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb (provedení těchto kontrol umožní eliminovat časové ztráty způsobené odmítáním výkazů při předání do CSÚIS v případě, že jsou tyto vazby porušeny).