Komunikátor CSÚIS

Modul pro komunikaci účetní jednotky s CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu). Umožňuje odesílat výkazy (z modulu Výkaznictví), kontrolovat stav jejich zpracování a načítat obsah inboxu (schránky) účetní jednotky.

Dále obsahuje podporu procesu registrace zodpovědných a náhradních zodpovědných osob.

Pomocí komunikátoru je možné stáhnout zajišťovací a identifikační soubory a předat je příslušné osobě, která je umožní rozšifrovat a vygenerovat kontrolní součet.

Komunikátor CSÚIS
Komunikátor CSÚIS