Seznam obyvatel a volby

Modul Seznam obyvatel a volby slouží k vedení seznamu obyvatel pro účely samosprávy i výkonu přenesené působnosti, který reflektuje rozvoj základních registrů i oblast ochrany osobních údajů.

S ohledem na pravidla ochrany osobních údajů modul s maximální jednoduchostí udržuje aktuální datový fond seznamu obyvatel s trvalým bydlištěm na území obce. Data jsou chráněna proti neoprávněnému nahlížení soustavou přístupových práv. Díky vazbě na spisovou službu je též zamezeno ukládání výdejů mimo systém. Na druhou stranu pro oprávněné osoby a v oprávněných případech je přístup k získání informací, seznamů a přehledů maximálně zjednodušen. Modul nabízí různé pohledy i statistiky, jaké jsou pro výkon jednotlivých činností samosprávy i přenesené působnosti potřeba.

Již vstupní obrazovka modulu Seznam obyvatel a volby obsahuje přehled o potřebných akcích k aktualizaci datového fondu (zpracování notifikací, načtení výdeje s narozenými či přistěhovanými obyvateli).

Vstupní obrazovka
Vstupní obrazovka
Vlastnosti modulu
  • Vyhledávání údajů (např. ověření údajů jedné konkrétní osoby) a příprava přehledů (např. senioři žijící v jednotlivých částech obce),
  • Údržba datového fondu zahrnující načtení výdejů narozených obyvatel, načtení občana ze ROBu při přistěhování a zpracování notifikací, které lze po pohledové kontrole zvládnout na jedno jediné tlačítko,
  • Vzorové tiskové sestavy včetně integrovaného uživatelského editoru sestav
  • Specializované přednastavené přehledy (např. jubilanti a předškoláci),
  • Statistické přehledy např. vývoj obyvatelstva se statistikou změn, věková sktruktura v obecném pohledu nebo dle jednotlivých částí obce, statistika občanství, jmen apod.
  • Změnové seznamy – seznam obyvatel, u nichž došlo v poslední době ke změně referenčních údajů

Volby

Volební agenda je oddělena od seznamu obyvatel a vedena pod specializovanou agendou registrovanou v základních registrech. Obsahuje povinné vedení stálého seznamu voličů.

Vlastnosti agendy
  • Porovnání údajů se seznamem obyvatel včetně kontroly ztotožnění a zpracování notifikací
  • Vedení stálého seznamu voličů
  • Evidence voličských průkazů
  • Evidence volebních i doručovacích okrsků