VREP Komunikátor

Program zajišťuje přímou elektronickou komunikaci s transakční částí Portálu veřejné správy (evidenční listy důchodového pojištění, přihlášky a odhlášky zaměstnanců) – podepsání dat pomocí certifikátu pověřeného pracovníka organizace; zašifrování dat pro zabezpečenou komunikaci s PVS; vložení do tzv. GovTalk obálky, která určuje, pro jakou státní instituci jsou data určena a jaký typ informací je odesílán; odeslání připraveného souboru na PVS prostřednictvím HTTPS protokolu; provádění opakované kontroly stavu podání až do jeho přijetí; potvrzení zpracování nebo popis chyby poslaných dat.

Program obsahuje rozšíření pro podávání REDLP (roční evidenční listy důchodového pojištění), což umožní na Portál veřejné správy přímo zaslat datový soubor RELDP vytvořený např. programem Mzdy.