Rozpočet plus

Umožňuje efektivní sledování i kontrolu rozpočtu podle různých kritérií a oblastí zodpovědnosti tak, aby nedocházelo k překročení čerpání. Kromě toho nabízí souhrnný pohled na celkový rozpočet schválený a upravený včetně jeho plnění, s možností zobrazení účetních dokladů pro jednoduchou kontrolu.

Pomocí tohoto modulu lze efektivněji připravovat rozpočet i na další rok. Je vhodným doplňkem nejen pro účetní a správce rozpočtu, ale i pro starosty a vedoucí pracovníky, kteří díky němu mají okamžitý přehled o stavu rozpočtu.

Klíčové vlastnosti
  • Kontrola čerpání/plnění rozpočtu podle různých kritérií
  • Možnost rezervace prostředků pro sledovanou oblast
  • Souhrnný pohled na rozpočet s přehledem účetních dokladů a předkontací
  • Návrhy prvotního rozpisu
  • Sumáře rozpočtu s přehlednými výstupy do excelu
  • Přenos řádků z kontroly rozpočtu do rozpočtových opatření