Správa adres

Modul Správa adres slouží k údržbě a vytváření základní struktury adres používaných v ostatních modulech informačního systému Munis.

Funkce tohoto modulu lze rozdělit do tří základních částí:

  • správa adres celostátního registru adres UIR-ADR,
  • správa ostatních externích adres (adresy mimo UIR-ADR, např. v cizích zemích),
  • příprava voleb, která obnáší definici struktury místních adres z pohledu rozdělení do volebních obvodů, volebních a doručovacích okrsků pro různé druhy voleb.