Podpora čárových kódů

Přináší využití čárových kódů ve všech aplikacích informačního systému – zejména pak v Kancelářském systému a Majetku. Např. ve spisové službě je využití možné na několika místech:

  • došlá pošta – opatření došlých dokumentů štítkem s čárovým kódem, což dává následnou snadnou identifikaci dokumentů,
  • vypravování pošty – opatření obálek čárovým kódem umožní rychlé sestavení hromadného podacího lístku a přesnou kontrolu vypravované pošty,
  • doručenky (dodejky) – přidání čárového kódu též do oblasti doručenky na obálce umožní rychlý zápis doručenek a jejich okamžité přiřazení ke spisům.

Identifikace přes čárové kódy je možná dvojím způsobem:

  • Identifikace bez dodatečného párování, tj. rovnou na vyhotovované dokumenty a obálky se štítky vytisknou pouze v takovém množství a rozsahu, aby pokryly aktuální potřebu připravovaného výstupu.
  • Identifikace s dodatečným párováním, kdy se nejprve vytisknou pro jednotlivé pracovníky souhrnné řady identifikátorů vytištěné na archy štítků, které oni posléze využívají. Při zadávání záznamů zároveň určují párování mezi identifikačním kódem a dokumentem či obálkou.

Pro tisk čárových kódů se využívá český generátor tiskových sestav.