Výherní hrací automaty

Modul Výherní hrací automaty slouží ke správě agendy související s výherními automaty.

Tato agenda zahrnuje vydávání rozhodnutí na základě schválení zařízení do provozu, jejich přemisťování a výměnu. Dále je v programu podporována práce s poplatky, které tato agenda obsahuje: správní poplatky, místní poplatky, poplatky na veřejně prospěšné účely.

Výstup se kromě tisku rozhodnutí a známek skládá z řady statistických a finančních přehledů.