Úřední deska

Samotný program bez nadstavby eDeska je vhodný pro úřady, které požadují pouze evidenci dokumentů na úřední desce, ale jejich publikaci na internetu si zajišťují vlastními silami.

Základní funkce programu jsou následující:

  • Evidence dokumentů na úřední desce.
  • Proces schvalování, vyvěšení, svěšení, změny.
  • Upozorňování na termíny vyvěšení a svěšení.
  • Tisk svodky/přehledů úřední desky.
  • Základní vazba na ostatní programy IS Munis – možnost zařadit dokument z ostatních modulů Munis do evidence, vyplnění průvodky dokumentu (typ, lhůty, apod.).

eDeska

Jedná se o nadstavbu programu Úřední deska, vhodnou pro úřady, které chtějí jednoduše a uceleně vyřešit problematiku úřední desky po stránce evidenční i publikační. Navazuje na funkčnost modulu Úřední deska a přináší navíc tato rozšíření a vylepšení:

  • Možnost načtení externího dokumentu a jeho převod do formátu PDF.
  • Přímé vložení dokumentu z libovolného modulu IS Munis, vyplnění průvodky dokumentu (typ, lhůty, apod.).
  • Přímá podpora skenování listin, pokud vznikl požadavek na vyvěšení dokumentu v papírové podobě.
  • Svodka elektronické úřední desky. Tato se generuje automaticky každý den a obsahuje stav úřední desky ke zvolenému dni – přehled vyvěšení včetně seznamu vyvěšených souborů, které jsou opatřeny kontrolním součtem.
  • Prezentace úřední desky obce na portálu iMunis.

Na automaticky generovaných www stránkách úřední desky může občan zobrazit stav úřední desky k libovolnému datu, může vyhledávat dle různých kritérií a může využít upozorňování na novinky pomocí technologie RSS. Vedle HTML verze stránek je k dispozici i XML obdoba obsahující pouze data bez prezentační části. XML data lze využít např. pro těsnější integraci se stávajícími webovými stránkami úřadu.

Potvrzení MV ČR

Dne 25. 1. 2007 vydalo Ministerstvo vnitra ČR potvrzení, že produkt Úřední deska a eDeska společnosti Triada odpovídá požadavkům zákona č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. a je technicky způsobilý k nasazení na obcích a v jiných orgánech veřejné správy.