Generátor tiskových sestav

Součástí systému Munis je český generátor tiskových sestav společnosti SINEA, který umožňuje, aby uživatel kromě dodaných tiskových sestav mohl vytvářet sestavy vlastní nebo kopírovat a upravovat sestavy dodané. Zkušený uživatel může přidávat další kritéria třídění záznamů v sestavě, vytvářet nové funkce, atd. Díky tomu není nutné kvůli každému požadavku na novou tiskovou sestavu zajišťovat návštěvu servisního technika, nebo dokonce provádět změny programu.

Generátor využívá všech výhod systému Windows, to znamená, že výsledná podoba sestavy není omezena například znakovým rastrem. Objekty (položky sestavy) je možno posouvat myší, je možné měnit vlastnosti písma, přidávat grafické prvky (čáry, loga, …). Každá tisková sestava může být před vytištěním prohlédnuta na obrazovce, a to přesně ve podobě, jak bude vytištěna. Vlastní tisk probíhá standardně přes ovladače nainstalovaných tiskáren a díky tomu nedochází k problémům při tisku na různé typy tiskáren (znakové sady, různé délky stránky apod.). Pokud jsou při návrhu sestavy dodržena určitá omezení, je možné použít pro tisk i řádkových rychlotiskáren (znakový tisk) – například pro tisk rozsáhlého seznamu voličů.

Většinu dat je možné exportovat ve tvaru DBF, XLS, TXT, HTML nebo XML pro zpracování v dalších databázových programech.

Každý tiskový výstup je možné uložit jako skupinu HTML souborů (1 stránka sestavy = 1 soubor). K sestavě lze přiřadit další informace pomocí XML pro automatizované zpracování redakčním systémem. Veškeré tiskové výstupy lze navíc jednoduše převádět do formátů RTF, TXT, WMF/EMF a PDF (viz modul PDF tisk), které jsou dále nezávislé na vlastním systému Munis, a je tedy možné zasílat takto připravené výstupy např. neuvolněným zastupitelům prostřednictvím elektronické pošty nebo vybrané výstupy zveřejňovat na WWW stránkách úřadu.

Další specializované exportní formáty lze řešit po vzájemné dohodě.