Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

Program Katastr nemovitostí slouží k prohlížení dat poskytovaných katastrálním úřadem. Plně podporuje nový výměnný formát (VFK) a zobrazuje všechny objekty včetně jejich vztahů – parcely, sousední parcely, budovy, oprávněné subjekty, jednotky.

V programu je k dispozici několik základních přehledů a souvisejících tiskových sestav – přehled všech parcel, budov, jednotek, oprávněných subjektů, listů vlastnictví, poznámek.

S daty je možné provádět standardní databázové operace jako je třídění podle různých kritérií, možnost výběru dat pomocí libovolných výběrových podmínek, tisky a exporty dat atd. Ke každé parcele v seznamu je okamžitě možno zjistit všechny její vlastníky a naopak ke každému vlastníkovi je možné okamžitě zjistit seznam parcel, které v katastru obce vlastní.

Program také umožňuje připojovat k jednotlivým pozemkům vlastní poznámky, což lze využít například k evidenci nájemních smluv na pozemky ve vlastnictví obce, doplnění chybných údajů v evidenci a podobně. Důležité je, že tyto poznámky zůstávají zachovány i po dávkové aktualizaci dat z katastrálního úřadu.

V případě, že data předaná katastrálním úřadem obsahují i grafické informace, program nabízí i nalezení sousedních parcel a vykreslení parcely s nejbližším okolím.