HelpDesk pro uživatele IS Munis

Uživatelé informačního systému Munis mají k dispozici službu HelpDesk, která nabízí zcela nový způsob komunikace s technickou podporou IS Munis. Výrazně přispívá k vyšší kvalitě, efektivitě a spolehlivosti technické podpory, zlepšuje individuální přístup k zákazníkům, zvýšuje dostupnost podpory a soustřeďuje veškeré informace o řešených požadavcích a průběhu řešení na jednom místě.

Služba je dostupná na adrese www.munis.cz/helpdesk.

Pokud ještě nemáte přihlašovací údaje pro Helpdesk, vyžádejte si je na tel. čísle 284 001 284.

Služba HelpDesk informačního systému Munis v současné době nabízí:

  • zadávání nových požadavků
  • přehled aktivních či historických požadavků
  • aktuální přehled o stavu požadavku
  • možnost komentovat vyjádření konzultanta
  • možnost znovuotevření požadavku, pokud není zákazník spokojený s řešením
  • zasílání notifikací s informacemi o přechodech do stavu řešení, vyřešení požadavku, případně čekání na vyjádření zákazníka.