GDPR Asistent

Modul GDPR Asistent pomáhá zjednodušovat výkon práv subjektů údajů podle GDPR. Postup vyřizování žádostí o výkon práv subjektů údajů se dle Ministerstva vnitra řídí pravidly správního řádu. Z tohoto důvodu má GDPR Asistent přímou vazbu jak na Elektronickou spisovou službu Munis ERMS, tak na všechny moduly IS Munis, ve kterých se nacházejí osobní údaje. Uživatelé tak mají usnadněnou práci a nemusí do spisové služby nic vkládat ručně.

GDPR Asistent umí automatizovaně z podkladů vytvořit koncepty rozhodnutí. Hlídá i neúspěšné pokusy o přihlášení do IS Munis nebo dlouho nepřihlášené uživatele. Ošetřeno je i hlídání tvorby transakčních protokolů v Munis ERMS či termíny řízení pro výkon práv subjektů údajů. Lze využít i další funkcionality jako je analýza protokolů IS Munis či evidence a hlášení incidentů.

Hlavní přednosti modulu GDPR Asistent
  • Zjednodušuje výkon práv subjektů údajů.
  • Zjednodušuje celé správní řízení díky vazbě na Elektronickou spisovou službu Munis ERMS.
  • Usnadňuje sběr podkladů pro rozhodnutí díky vazbě na ostatní moduly IS Munis.
  • Automatizovaně připravuje koncepty rozhodnutí.
  • Je rozšiřitelný o další funkcionality.