Správa domů a bytů – WinDomy

Zahrnuje komplexní systém pro správu domů s libovolnými typy prostor – nájemní byty, vlastnické byty, nebytové prostory, garáže, družstevní byty a podobně s možností propojení na okolní systémy (účetnictví, centrální evidence atd.). Základními vlastnostmi sytému jsou zejména:

 • základní "technická" evidence domů/pasporty (byty, nebytové prostory, ...), místností a ploch, zařízení, konstrukčních prvků, slevy apod.
 • rozšířená evidence libovolných dokumentů: výkresy domu, prostoru, fotografie domu nebo uživatele, kopie podepsané smlouvy, tabulky Excelu, dokumenty Wordu nebo jakýkoliv jiný dokument
 • evidence libovolných poznámek domu, prostoru, uživatele (typy záznamů jsou volitelné)
 • evidence uživatelů (nájemníků/vlastníků/družstevníků), majitelů domů, ...
 • evidence pro nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb.
 • daňová evidence pro DPH ze zaplacených záloh dle zákona o DPH
 • evidence a možnost tvorby libovolného počtu předpisů s libovolným typem úhrady a s libovolným počtem položek předpisu – (systém je podobný účetnímu pojmu faktura a položky faktury):
  • volitelná splatnost, cyklus (jednorázově, měsíční, čtvrtletní, ...) a volitelný typ penalizace (dle obč. zákoníku, dle obchodního zákoníku nebo smluvní) u každého předpisu
  • aut. výpočet nájemného, platební kalendáře, fondy, penalizační faktury, doúčtování předpisu, předplacené fondy atd.
  • automatická komunikace s inkasním střediskem, spořitelnou, bankami apod.
  • platby jsou vázány přímo na položku předpisu, což umožňuje získat informaci o skutečném stavu zaplacení zvolené služby, nájemného nebo fondu
 • evidence upomínek
 • evidence sporů (žaloby, napomenutí, vyloučení, ...) a jejich průběhu (veškeré termíny, náklady na spory atd.)
 • evidence fondů, kaucí, ...
 • evidence libovolných dalších jednotek prostoru, uživatele (dle uživatelsky definovaných jednotek pak lze provést vyúčtování)
 • sledování uživatelsky definovaných revizí domu, prostoru
 • správa měřidel a odečtů poměrových měřidel SV, TUV a tepla, elektřiny (odečtové karty, směrná čísla, ...)
 • sledování a vyhodnocování požadavků a objednávek, plánování nákladů, evidence a vyhodnocení nákladů ve zvolené skladbě a třídění
 • variabilně volitelné vyúčtování nákladů (libovolný počet vyúčtování)
 • uživatelsky tvořené předlohy výpisů (smlouvy, upomínky, výpočtové listy, potvrzení a podobně)
 • systém automatického upozorňování na termíny (konec smlouvy, plánovaná revize, apod.)
 • automatické rozesílání výkazů mailem

Program je produktem společnosti O.K.-Soft.