Zveřejňování dokumentů na Internetu – VISMO

Do Kancelářského systému je integrován program VISMO, který je určen ke zveřejňování dokumentů na Internetu, Intranetu a v informačním kiosku. Řeší tím povinnost úřadů zveřejňovat informace s možností dálkového přístupu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. VISMO je zkratkou slov veřejné informační služby měst a obcí.

Dokumenty vytvořené v textovém editoru MS Word nebo 602 Text lze na internetových stránkách zveřejnit se základní znalostí práce s PC několika klepnutími myši.

Program VISMO ukládá dokumenty do přihrádek dle kategorií, jejichž strukturu vytváří odpovědný pracovník úřadu. Lze tak oddělit vyhlášky, usnesení zastupitelstva nebo rady, úřední desku a další. Každý dokument je opatřen popisnou informací např. o datumu vzniku, autorovi, datumu vyvěšení a sundání z úřední desky případně dalšími zákaznickými uživatelem definovanými položkami.

Různým uživatelům je možné přidělit právo pro zápis do jednotlivých kategorií a právo zveřejnit dokumenty na internetovém serveru. Přenos dat na internetové stránky úřadu je automatizován.

Program je produktem společnosti Česká vydavatelská pro internet.