Tvorba rozpočtu

Modul slouží k vytváření a udržování rozpočtu. Pomocí tohoto modulu lze připravovat rozpočet na další rok v několika variantách na základě požadavků jednotlivých útvarů definovaných v Organizační struktuře. Právě toto je hlavní výhodou v porovnání s vytvářením rozpočtu přímo v modulu Účetnictví (se kterým spolupracuje).

Výstupy a exporty umožňující využití výsledků pro vedení města.