Mzdy a Personalistika

Tyto moduly řeší kompletní problematiku zpracování mezd a personalistiky rozpočtových a příspěvkových organizací. Umožňují vedení pracovníků hlavního i vedlejšího pracovního poměru, dohod o  provedení práce atd.

Jednotlivé výplaty jsou po uzávěrce ukládány do archívu s možností opětovného vyvolání. Program automaticky počítá měsíční platby sociálního a zdravotního pojištění a roční vyúčtování daně z příjmu. Na veškeré odvody srážky a spoření pracovníků je možno vytvořit příkazy k úhradě (v papírové nebo elektronické formě). Samozřejmostí je zpracování různých přehledů, předepsaných výkazů apod.

Program umožňuje export RELDP (roční evidenční listy důchodového pojištění) do samostatných souborů ve formátu XML definovaném ČSSZ. Tyto soubory je dále možné předávat ČSSZ prostřednictvím přímé elektronické komunikace, a to přes transakční část Portálu veřejné správy. Komunikace je zajištěna programem PVS komunikátor.

Modul Mzdy podporuje vytváření předkontace a její přenos do programu Účetnictví.

Program je produktem společnosti SoftPC.

Elektronické výkaznictví ISP

Program slouží pro jednoduché zpracování dat modulu Mzdy do souboru ve formátu XML potřebného pro poskytování údajů do ISP.

ISP – Informační systém o platech podle zákona č. 143/1992 Sb., ze dne 13. března 1992, o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.