Webové rozhraní IS Munis – intranet

Přístup k aplikacím přes webové rozhraní (pouze v rámci vnitřní sítě úřadu!) umožňuje snadné a rychlé ověřování základních vybraných údajů z jednotlivých agend. Vzhledem k tomu, že se jedná jen o ověření údajů (pouze zobrazení dat), jde o bezpečný přístup k datům. Volba zobrazovaných údajů ve výběrech je zcela v kompetenci uživatele systému (obce) a lze ji kdykoliv měnit prostřednictvím jednoduchého serverového konfiguračního programu. Zmiňovaný přístup nemusí zajišťovat transakce (pouze prohlížení) a tudíž je velmi rychlý.

Pro provoz přístupu k systému Munis přes Intranet je vyžadován pouze webový publikační server (např. Internet Information Server společnosti Microsoft, který je standardní součástí operačního systému Windows NT) a na pracovních stanicích libovolný internetový prohlížeč (který bývá součástí operačního systému Windows). Použití intranetového přístupu tak nevyžaduje žádný zásah administrátora na jednotlivých stanicích.