Evidence oznámení (zákon o střetu zájmů)

Evidence oznámení

Modul Evidence oznámení Munis umožňuje provádět všechny činnosti zahrnuté do pojmu vedení registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Z jednotlivých oznámení vzniká registr oznámení, jehož vedením jsou pro oblast oznámení veřejných funkcionářů obcí a měst pověřeni tajemníci, případně starostové.

Mezi základní funkce programu patří:

 • přijímání a evidence oznámení ve smyslu zákona (po dobu 5 let od skončení výkonu funkce),
 • uchovávání žádostí o nahlížení do registru, vedení protokolu o nahlížení do registru,
 • přijímání sdělení o nepravdivosti nebo neúplnosti údajů v oznámeních,
 • ověřování žádostí a přidělování uživatelského jména a přístupového hesla k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě,
 • zabezpečené zpřístupnění registru prostřednictvím portálu iMunis.cz.

V červnu 2008 vešla v platnost novela zákona o střetu zájmů, která mimo jiné obsahuje:

 • povinnost evidenčního orgánu vést registr i v elektronické podobě, čímž se ruší pojem „centrální adresa“,
 • do povinnosti podávat oznámení jsou nově zařazení i místostarostové,
 • zrušila se povinnost tvorby protokolu o nahlížení do registru.

Program samozřejmě splňuje veškeré aktuální zákonné podmínky.

Hlavní přínosem programu je přehledná evidence podaných oznámení. Pro jednodušší zaznamenaní základních údajů o oznámení je možné využít celé řady číselníků, zejména číselníky funkcionářů, funkcí a orgánů.

Program umožňuje připojit k popisným datům i papírová oznámení. Skenovat lze přímo z programu, kde je implementována podpora pro zařízení s rozhraním TWAIN, což všechny standardní skenery splňují.

Otázku zveřejnění registru prostřednictvím veřejné datové sítě Internet řeší modul Evidence oznámení Munis podobným způsobem jako modul Úřední deska Munis, tj. prostřednictvím portálu iMunis.cz. Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří:

 • úřad není zatížen provozováním vlastního webového serveru pro prezentování údajů,
 • je snadná integrace do standardních webových stránek úřadu pomocí jednoduchého odkazu,
 • zabezpečená šifrovaná komunikace zaručuje ochranu osobních dat,
 • proces synchronizace je konfigurovatelný a v případě změny zákona a stanovení jiné „centrální adresy“ jej lze jednoduchým způsobem pouze přesměrovat.

Neoprávněným přístupům k informacím bez předchozí žádosti je na portálu iMunis zamezeno nutností zadat uživatelské jméno a heslo.