Evidence smluv

Evidence smluv umožňuje jednoduše a přehledně evidovat všechny typy smluv (odběratelské i dodavatelské) navíc s možností vazby na projekty, granty a veřejné zakázky. Velkou výhodou je hlídání termínů vyplývajících ze smluv. Navíc lze k každé smlouvě přidat libovolné množství různých typů milníků. Ukládat lze jak popisné informace o smlouvách, tak i jejich elektronické podoby, pokud jsou k dispozici.

Evidence smluv

Evidence smluv umožňuje jednoduše a přehledně evidovat všechny typy smluv (odběratelské i dodavatelské) navíc s možností vazby na projekty, granty a veřejné zakázky. Velkou výhodou je hlídání termínů vyplývajících ze smluv. Navíc lze k každé smlouvě přidat libovolné množství různých typů milníků. Ukládat lze jak popisné informace o smlouvách, tak i jejich elektronické podoby, pokud jsou k dispozici.

Modul Evidence smluv Může být provozován jak samostatně, tak může čerpat výhody z provázanosti s dalšími moduly IS Munis, zejména s elektronickou spisovou službou Munis ERMS. Modul je vyvíjen v souladu s moderními principy open-data a link-data a je tak připraven pro zveřejňování smluv prostřednictvím centra sdílených služeb portálu iMunis.cz anebo dalšími způsoby. Jeho zavedením lze tedy také přispět ke zvýšení transparentnosti obce.

Modul Evidence smluv je pro všechny uživatele IS Munis přístupný zdarma do konce října 2015 jako demo verze (plně funkční verze s časovým omezením licence). Jedinou podmínkou jeho provozu je převedený Hlavní adresář.

Hlavní přednosti Evidence smluv Munis

  • Přehledná pracovní plocha
  • Evidence popisných dat i elektronických souborů
  • Hlídání termínů
  • Notifikace k důležitým milníkům
  • Přehledné vyhledávání smluv
  • Připravenost na zveřejňování smluv
  • Soulad s principy open-data a link-data
  • Možnost vazby na portál iMunis.cz