Evidence obyvatel pro Intranet

Aplikace umožňuje snadné a rychlé ověřování údajů z registru obyvatel a adresních bodů obce (odpovídá klasickým modulům Evidence obyvatel a Správa adres). Vyhledávat lze podle celého příjmení, úplně zadaného rodného čísla nebo podle adresy (ulice, číslo popisné, číslo orientační). Všechna vyhledávání z registru obyvatel jsou striktně omezena na zadání celých podmínek, aby je nebylo možné využít k jiným účelům než ověřování jednotlivých záznamů z registru. Vzhledem k tomu, že se jedná jen o ověření údajů (pouze zobrazení dat), jde o bezpečný přístup k datům. Volba zobrazovaných údajů ve výběrech je zcela v kompetenci uživatele systému (obce) a lze ji kdykoliv měnit prostřednictvím jednoduchého serverového konfiguračního programu. Zmiňovaný přístup nemusí zajišťovat transakce (pouze prohlížení) a tudíž je velmi rychlý.

Díky vazbě na celostátní registr územní identifikace UIR-ADR, který vytváří a průběžně aktualizuje Minsterstvo práce a sociálních věcí, lze jednoduše provázat Evidenci obyvatel pro Intranet s libovolným geografickým informačním systémem provozovaným nejlépe na stejné platformě Intranetu.

Pro provoz přístupu k systému Munis přes Intranet je vyžadován pouze webový publikační server (např. Internet Information Server, který je standardní součástí operačního systému Windows NT, nebo Personal Web Server, který je standardní součástí operačních systému Windows 98) a na pracovních stanicích libovolný internetový prohlížeč (bývá součástí operačního systému Windows). Použití intranetového přístupu tak nevyžaduje žádný zásah administrátora na jednotlivých stanicích.