Evidence čísel popisných

Modul Evidence čísel popisných slouží k evidenci budov, dalších souvisejících údajů jako jsou údaje o parcele, technické údaje, byty, nebytové prostory. Dále je možná evidence rozhodnutí stavebního úřadu, např. stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí.

Vazby na další moduly IS Munis

Program ECP umožňuje přebírání adres z celostátního registru územní identifikace UIR-ADR (přes modul Adresy). Dále je možné využít načtení údajů o občanech vedených v modulu Evidence obyvatel SQL.

Výstupy

Veškeré výstupy na tiskárnu využívají zdokonaleného správce tiskových sestav a umožňují snadnou úpravu dodaných i tvorbu nových sestav.

Podrobněji

Základním evidovaným datovým elementem je budova, která je charakterizována zejména svým číslem (popisným, evidenčním nebo náhradním). Dalšími atributy jsou parcela (druh, kmen. č., pod. a díl), část obce, ulice (i více než jedna, např. rohové budovy), katastr, charakter přidělení čísla, druh (rodinný, bytový, garáž) a status (obydlený, neužívaný, demolice objektu).

Dále je možno evidovat technické údaje o budově jako druh svislé konstrukce (panel, cihla), způsob odkanalizování, zdroj vody, topné médium, vytápění, vybavení (kotelna, kryt CO, výtah).

Každá budova může mít několik podlaží, na každém podlaží mohou být byty, u každého bytu je možné evidovat kromě standardních atributů jako je číslo, typ bytu a výměra i libovolný počet dalších atributů např. balkony, lodžie apod.

U nebytových prostor je možné evidovat typ (prádelna, sušárna, kanceláře) a druh (vestavěné v domě, přistavěné k domu) a jejich počet.

Budova může mít několik vlastníků; každý vlastník se zadává pouze jednou, dále se již pouze vybírá z číselníku.

U každé budovy je možno evidovat rozhodnutí stavebního úřadu (datum, typ, název, číslo jednací, právní moc).