Aktualizace 3.35 obsahuje spoustu užitečných novinek

Na konci ledna vychází tradiční novoroční aktualizace IS Munis, která má tentokrát již číslo 3.35. Její součástí jsou jako obvykle hlavně aktualizované ekonomické moduly napojené na účetnictví nového roku v čele s modulem Účetnictví 2021. Není to však jediná novinka, která je pro vás připravena v této nové verzi IS Munis.

Z ekonomických modulů je nejvíce vylepšených a nových funkcí připraveno v nejmladším z nich, tedy v Rozpočtu. Můžete se těšit i na nové tiskové sestavy, vyšší variabilitu řazení seznamů a možnosti označování řádků v návrhu rozpočtu. Z hlediska následných rozpočtových opatření je asi nejzajímavější možnost nezapočítávat částky dokladu do rozpracovaného rozpočtu, což umožňuje připravit si více variant rozpočtového opatření a zobrazit si přehled rozpočtu pouze s vybranou variantou.

V modulu Fakturace došlo k rozšíření možností elektronické fakturace o tvorbu elektronických faktur ve formátu ISDOC verze 6. V modulu Pokladna přibyla možnost pořizování víceřádkových dokladů i pro poklady, které neevidují DPH. V modulu Poplatky si lze zobrazit a tisknout přehledy včetně součtů na všech variantách výběrového formuláře pro výběr/dohledání splátky (tj. pro výběry dle VS, č. pop. apod.). To samozřejmě nejsou všechny novinky, které jsou součástí aktualizace 3.35 v ekonomických modulech. O všech novinkách se dočtete jednak v obecném přehledu, který se zobrazí v rámci instalačního procesu, a jednak v přehledech novinek v jednotlivých modulech.

Zdůrazněme, že tyto přehledy novinek od loňského léta obsahují vždy též souhrn dalších důležitých změn a novinek, které byly obsahem předchozích aktualizací, jež jsou v novoroční aktualizaci kumulativně zahrnuty. Díky tomu již nepřehlédnete žádnou novou zajímavou funkci v modulech IS Munis, kterou jste si nenainstalovali samostatně v rámci nějakého hotfixu či servisního balíčku, ale až jako součást této kumulativní aktualizace zahrnující všechny novinky IS Munis za poslední půlrok.

Obraťme teď svou pozornost k evidenčním modulům IS Munis, které také obsahují četné nové funkce v této novoroční aktualizaci 3.35. Asi největší rozvoj je u modulu Seznam obyvatel a volby, kde došlo k rozšíření pracovní plochy, abyste nezapomněli zpracovat v tomto modulu dokumenty předané z Munis ERMS. Dále došlo k rozšíření podmínek pro vyhledávání obyvatel, a to jak na obecných přehledech, tak ve speciálních pohledech. Navíc přibyl nový pohled zobrazující osoby se zrušeným trvalým pobytem. Poslední novinkou jsou nové tiskové sestavy, např. seznam obyvatel v domě s rozlišením čísel popisných a evidenčních nebo tisk celého přihlašovacího lístku. V oblasti volební agendy přibyly hromadné operace s volebními průkazy, dva nové typy voleb – místní a krajské referendum, možnost přednastavení textu pro lokální důvod nevolit a práce s dodatkem stálého seznamu voličů.

Z dalších evidenčních modulů zmiňme umožnění přidávat nebo editovat přílohy na detailu smlouvy i u smluv se zneplatněným vyvěšením v modulu Evidence smluv nebo automatickou tvorbu spisu pro dvojice dokument–odpověď v elektronické spisové službě Munis ERMS.

Doufáme, že vylepšené funkce IS Munis v nové verzi přispějí k vyššímu komfortu vaší práce s tímto informačním systémem, a že pro vás budou zpříjemněním začátku nového roku. K instalaci aktualizace navíc už nepotřebujete DVD, nově je totiž tato aktualizace k dispozici online. Návod na její stažení najdete v pokynech, které vám na úřad dojdou v písemné podobě.