Přechod na nový rok

Pro bezproblémový přechod na nový rok 2021 v jednotlivých modulech IS Munis jsme pro vás připravili podrobný návod včetně časového harmonogramu. Pokud budete chtít s převodem či aktualizací pomoci, obraťte se na svého konzultanta nebo na náš Helpdesk.

Některé programy budete převádět ihned po novém roce, proto si návod pečlivě prostudujte. Podmínkou přechodu na nový rok je provedená aktualizace 3.34.2, takže si ještě před koncem roku zkontrolujte, zda máte IS Munis právě v této verzi.

Před vlastním převodem modulů na nový rok ještě doporučujeme provést zálohu dat.