Přehlednější volby i vylepšený pomocník pro zaúčtování

Na konci dubna vyšel servisní balíček 3.41.1, který obsahuje nejenom spoustu dalších vylepšení informačního systému Munis, ale také všechny novinky a úpravy vydané po novoroční aktualizaci. Hlavním tématem je v současné době příprava na volby do Evropského parlamentu, a tak se jarní balíček týká především modulu Seznam obyvatel a volby. Druhým modulem s nejvýraznější porcí užitečných vylepšení je Účetnictví, jehož součástí je od letošního roku tzv. pomocník pro zaúčtování.

Řadu novinek najdete po aktualizaci 3.41.1 také v modulech Fakturace ASM, Pokladna, Poplatky nebo Komunální odpad.

V modulu Seznam obyvatel a volby byl pro účely příprav na volby do Evropského parlamentu zpřehledněn formulář „Aktuální volby“ tak, aby zobrazoval informace o všech fázích přípravy volebního seznamu – viz Obr. 1. V této souvislosti byla také rozšířena nabídka tiskových sestav a upraveny byly i některé specifické procesy pro jednotlivé fáze přípravy volebního seznamu.

Obr. 1. Formulář „Aktuální volby“ se specifickými informacemi pro volby do Evropského parlamentu
Obr. 1. Formulář „Aktuální volby“ se specifickými informacemi pro volby do Evropského parlamentu

V modulu Účetnictví došlo k dalšímu výraznému rozvoji tzv. pomocníka pro zaúčtování. Ten pracuje ještě lépe s účetními šablonami, umožňuje měnit datum úhrady pro případy, že máte výpisy za více dní, a obsahuje různá grafická zvýraznění. Další novinky tohoto modulu se týkají obecné správy šablon, která je nyní dostupná i přímo ze zápisu nového dokladu.

Obr. 2. Ukázka pomocníka pro zaúčtování
Obr. 2. Ukázka pomocníka pro zaúčtování

Servisní balíček přinesl změny i v modulu Pokladna. Rozšířena v něm byla možnost nastavení textu pro poznámku na pokladní doklad při hotovostních úhradách faktur. V Pokladně se dále nově dá automaticky kopírovat dorovnávací předkontace, pokud je definována, a to přímo z pokladních dokladů do předkontace úhrady u faktur ve Fakturaci ASM. Tuto funkci lze využít pro aktualizovaný tisk průvodky faktury, u níž byla provedena hotovostní úhrada.

Řada drobných vylepšení se týká také modulu Poplatky, zejména ve vazbách na nadstavbové moduly Komunální odpad a Hřbitovy. Co se týká modulu Komunální odpad, v něm došlo k rozšíření porovnání dat s údaji vedenými v modulu Seznam obyvatel a volby.

Poněkud méně novinek je ve spisové službě, protože v ní se již delší dobu připravuje rozsáhlejší změna, o níž bude řeč mimo jiné v rámci Odborných seminářů uživatelů IS Munis.

Konkrétních vylepšení v jednotlivých modulech je samozřejmě mnohem víc. O všech si můžete přečíst v detailní dokumentaci, která je samozřejmou součástí každé aktualizace informačního systému Munis.