Novinky v aktualizaci 3.39

Podobně jako každý rok k vám v lednu míří obsáhlá novoroční aktualizace, tentokrát s označením 3.39. Kromě modulu Účetnictví 2023 přináší celou řadu nových funkcí ve vybraných modulech informačního systému Munis. Detailní popis všech novinek najdete v sumarizačním dokumentu k aktualizaci a také v samostatných manuálech v jednotlivých aplikacích. Na co se tedy v aktualizaci 3.39 můžete těšit?

Účetnictví 2023 přináší kromě tradičního otevření knih na nový rok také vylepšenou funkci pro zjednodušení účetní osnovy. Pokud tedy u vás osnova obsahuje hodně nepoužívaných účtů, můžete využit funkci „smazání nepoužívaných účtů“, která kromě aktuálního roku nově zohlední také jejich užití v celém minulé roce. Odstraní se tak pouze starší a delší dobu nepoužívané účty, čímž se účetní osnova příjemně zpřehlední a zároveň nepřijdete o účty, které jste používali v nedávné době.

Hodně novinek v novoroční aktualizaci se týká Komunálního odpadu, zejména v návaznosti na různé změny způsobu výběru tohoto místního poplatku. Pokud jej vybíráte podle trvalého bydliště, pak se vám budou hodit další rozšířené varianty porovnávání se seznamem vedeným v modulu Seznam obyvatel a volby. Rozšířeno bylo také porovnání s RÚIAN, které se hodí, když vybíráte poplatek za komunální odpad podle kapacity. V neposlední řadě pak přibyly nové funkce v importu svozů podle ID čipu nebo prvního dodatečného údaje (DU1), což jsou důležité procesy týkající výběru podle skutečně vyprodukovaného odpadu.

Další obsáhlé skupiny novinek se týkají nových modulů Fakturace ASM a Bankovní služby ASM. Tato vylepšení vychází ze zkušeností z pilotních instalací, čímž bychom také rádi poděkovali všem, kteří se do pilotního provozu zapojili. Jednu z konkrétních novinek ilustruje Obr. 1. Jde o rozšíření funkcí při tisku nebo exportu příkazů k úhradě. V těchto modulech přibylo také hodně nových tiskových sestav.

Obr. 1. Rozšířené funkce na formuláři příkazu k úhradě
Obr. 1. Rozšířené funkce na formuláři příkazu k úhradě

Od dubna tohoto roku by mělo začít plošné nasazování těchto technologických nástupců stávajících modulů Fakturace a Bankovní služby. V této souvislosti se připravuje řada podpůrných akcí zejména v podobě on-line kurzů. Sledujte proto stránky technické podpory v Panelu Munis, kde budou informace o všech těchto akcích k dispozici.

Co se týká evidenční část IS Munis, za pozornost stojí i novinky týkající se modulu elektronická spisová služba Munis ERMS. Je-li v rámci schvalovacího procesu vytvářen dokument ve formátu PDF/A, lze do něj přidat vizualizaci, která následnému čtenáři připomene, že je dokument elektronicky podepsán. Tento přístup je na jednu stranu pro uživatele návodnější, na druhou stranu však mnohdy u nepoučených čtenářů vede k mylné domněnce, že obrázek je podpisem, což není pravda. Z toho důvodu je vizualizace elektronického podpisu volitelným nastavením schvalovacích procesů a není legislativně ani vyžadována ani zakázána. Do aktualizace 3.39 je přidána nová možnost výběru umístění této informace o elektronickém podpisu. Pokud máte ve schvalovacích procesech vizualizaci zapnutou, objeví se při schvalování nový formulář (viz Obr. 2), kde máte možnost tažením (přesunem pomocí myši) vybrat umístění rámečku s podpisem na poslední stránce dokumentu.

Obr. 2. Volba umístění vizualizace elektronického podpisu
Obr. 2. Volba umístění vizualizace elektronického podpisu

Doufáme, že nejen tyto, ale i všechny další rozšířené funkce informačního systému Munis, které přináší novoroční aktualizace 3.39, vám zpříjemní práci s tímto systémem a pomohou vám lépe zvládat vaše každodenní úkoly.