Fakturace a Bankovní služby v nové podobě

V rámci postupného přechodu modulů IS Munis na novější technologická řešení přišla nyní řada na moduly Fakturace a Bankovní služby. Tyto moduly zajišťují v IS Munis nejen evidenci přijatých a vydaných faktur a dalších dokladů obdobného charakteru, ale také přehled o závazcích a pohledávkách z těchto dokladů plynoucích, schvalování dokladů podle zákona o finanční kontrole a vazbu na bankovní software pro přenos příkazů k úhradě a stahování a párování výpisů z účtu.

Novější technologie (v rámci IS Munis označované zkratkou ASM) přináší pro tyto moduly nejen modernější vzhled a pohodlnější ovládání, ale také další možnosti elektronizace a automatizace procesů. Zároveň je kladen vyšší důraz na bezpečnost dat a důvěryhodnost jednotlivých operací, jež jsou sledovány v protokolu událostí.

Ukázka modulu Fakturace ASM s detailem zadání nové přijaté faktury
Obr. 1. Ukázka modulu Fakturace ASM s detailem zadání nové přijaté faktury

V návrhu nových modulů byly zohledněny zkušenosti s předchozími verzemi těchto programů, které jsou součástí IS Munis už více než 20 let. Zároveň byly využity všechny aktuální informační (online) zdroje, jako je ARES nebo registr plátců DPH. Zadávání faktur se díky tomu významným způsobem zrychlí a využívání výše uvedených zdrojů navíc také sníží chybovost. Úplně nejlepší variantou je samozřejmě faktury vůbec ručně nezadávat a využívat elektronickou fakturaci ve standardu ISDOC, který IS Munis podporuje již řadu let.

Jednou z novinek nového systému je oddělení samostatného registru ekonomických subjektů od hlavního adresáře, který se stává pouze komunikačním zdrojem variantně využitým při vazbě na elektronický systém spisové služby Munis ERMS. V registru ekonomických subjektů je možné pro každý subjekt evidovat hlavní fakturační adresu a libovolný počet kontaktních adres.

Ukázka předkontace přijaté faktury v novém modulu
Obr. 2. Ukázka předkontace přijaté faktury v novém modulu

Další novinkou nových modulů je rozdělení úhradové kontace na jednotlivé řádky platebního kalendáře, což umožňuje jednodušší přenos účetních dat k závěrečnému zaúčtování. Aby se dalo vše zadat co nejrychleji, lze kontační řádky kopírovat mezi řádky platebního kalendáře tak, jak to ilustruje Obr. 2. Znamená to, že stačí předkontovat první úhradu a všechny ostatní lze již vytvořit stiskem jediného tlačítka.

Z pohledu finanční kontroly jsou k dispozici tisky příslušných průvodek faktur, pokud schvalování probíhá v listinné podobě, ale modul Fakturace ASM je připraven také na plně elektronické schvalování, pokud se rozhodnete na něj přejít.

Modul Bankovní služby ASM má připraveny vazby na všechny běžně využívané banky a jejich SW. Kromě toho obsahuje procesy párování, které párují automatizovaně všechny doklady, které se dají dohledat na základě typizovaných údajů. Ruční práce je tak minimální a nastává až v okamžiku, kdy údaje na výpisu neodpovídají žádnému dokladu.

Ukázka nového párování z modulu Poplatky
Obr. 3. Ukázka nového párování z modulu Poplatky

Nové moduly Fakturace ASM a Bankovní služby ASM zůstávají plně provázány se všemi dalšími moduly IS Munis, jako je např. elektronická spisová služba Munis ERMS pro příjem a odesílání faktur přes datovou schránku, modul Pokladna pro hotovostní úhrady faktur či modul Poplatky pro párování bezhotovostních úhrad poplatků (viz Obr. 3.).

Pokud si přejete nové moduly Fakturace ASM a Bankovní služby ASM využívat, kontaktuje svého konzultanta nebo Helpdesk a domluvte si termín pro přepnutí. Přechod na nové moduly lze provést kdykoliv během měsíce s nastavením rozhodného data ideálně k počátku vybraného měsíce, v němž k přepnutí na nové moduly dochází. Dříve zadané doklady pak dokončují svůj životní cyklus v původním modulu Fakturace a nové doklady již vznikají pouze v novém modulu Fakturace ASM. Metodicky je vše připraveno tak, aby v ideálním případě nebyl vůbec potřeba zásah do vnitřní směrnice týkající se číslování dokladů.

Věříme, že užívání nových modulů Fakturace ASM a Bankovní služby ASM vám přinese zvýšení komfortu vaší práce a zjednoduší vám vedení této agendy.