Správa základních registrůRozvoj základních registrů

Od 1. února 2022 je účinná významná změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, která mimo jiné mění přístup k čerpání dat, jež je nyní závislé jen na registrovaných agendách, a rozšiřuje sadu referenčních údajů. Tyto legislativní úpravy jsou doprovázeny řadou technických změn v informačním systému základních registrů a poskytovaných funkcích, o čemž vás nedávno informovala Správa základních registrů informačním dopisem rozeslaným na všechny obce. Informační systém Munis je na všechny tyto změny plně připraven.

Postupně jsou v něm totiž aplikovány nezbytné technické úpravy tak, aby mohl kontinuálně nabízet uživatelům čerpání dat ze základních registrů. Proto je zapotřebí udržovat IS Munis stále aktuální.

O nových verzích jste vždy informováni v Panelu Munis, příspěvky vztahující se k aktualizacím IS Munis mají oranžové podbarvení – viz Obr. 1.

Ukázka informací o nových verzích IS Munis v Panelu Munis
Obr. 1. Ukázka informací o nových verzích IS Munis v Panelu Munis

Na začátku července bude uvolněna pololetní aktualizace s číslem 3.38, která bude obsahovat výraznou technickou změnu právě v napojení na základní registry. Tato změna se nijak nedotkne uživatelů, ale zajišťuje zmíněnou kontinuitu čerpání referenčních údajů ze základních registrů tím, že již nyní dojde k ukončení využívání původních služeb, jež základní registry vypnou 31. prosince 2022, a převodu na využívání služeb nových. Tedy již takto v předstihu budete plně připraveni, a proto instalaci aktualizace 3.38 určitě neodkládejte.

Dále upozorňujeme uživatele modulu Evidence obyvatel SQL, kteří využívají čtení notifikací o obyvatelích a dosud nepřešli na technologického nástupce tohoto modulu s názvem Seznam obyvatel a volby, aby si co nejdříve domluvili servisní návštěvu pro převod. U modulu Evidence obyvatel SQL bude totiž podpora základních registrů pro čtení notifikací ukončena také k 31. prosinci 2022.

Modul Seznam obyvatel a volby nahrazuje všechny funkcionality původní Evidence obyvatel SQL a přináší mnohem vyšší komfort v čerpání dat ze základních registrů v souladu s ochranou osobních údajů podle obecného nařízení. Navíc je připraven čerpat i nové referenční údaje, jakmile budou zpřístupněny v konkrétní agendě.

Rozšíření základních registrů souvisí také s novinkou úředně ověřeného elektronického podpisu, s nímž se od 1. července budete moci setkat. Pokud si občan zaregistruje číslo svého kvalifikovaného certifikátu do základního registru obyvatel (ROB), budete si moci ověřit, kdo skutečně dokument podepsal nejen dle připojeného jména a příjmení v kvalifikovaném certifikátu, ale také podle všech dalších referenčních údajů poskytnutých základními registry. Všechny příslušné funkce budou k dispozici v elektronické spisové službě Munis ERMS během léta, jakmile základní registry zprovozní ověřovací a vyhledávací funkci.

Ani tím však rozvoj základních registrů v návaznosti na moduly IS Munis nekončí. Během druhého pololetí letošního roku budou přibývat další funkce související např. s rozvojem služeb RÚIAN (ověřování vlastníků nemovitostí v Komunálním odpadu) nebo s dalšími nově registrovanými agendami (hromadné ztotožnění ve jmenném rejstříku).