Úřední deskaÚřední deska a otevřená data

Od 1. února 2022 mají státní orgány, krajské úřady a obce s rozšířenou působností ze zákona povinnost publikovat údaje z úřední desky ve formě otevřených dat. Uvedená povinnost byla části veřejné správy uložena novelou zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Otevřená data (neboli opendata) jsou informace zveřejňované v otevřeném a strojově čitelném formátu, který je obecně určen pro další zpracování.

V případě otevřených dat z úředních desek se může jednat o tzv. koncentrátory – aplikace, které umožňují snadné sledování a vyhledávání informací na úředních deskách napříč mnoha orgány veřejné moci. Neznamená to ale, že by zanikaly klasické internetové prezentace úředních desek, pouze se navíc objevila další možnost, jak informace přiblížit občanům.

Úřední deska zveřejňovaná prostřednictvím portálu iMunis.cz a napojená na vnitřní informační systém Munis je připravena poskytovat otevřená data v souladu se zmíněnou normou. Z technického hlediska je postup velmi jednoduchý a k zapnutí stačí několik klinutí v konfiguračním prostředí úřední desky. Aby se však jednalo o skutečná otevřená data, musí ještě proběhnout registrace příslušné datové sady v Národním katalogu otevřených dat, což ale také není nic složitého.

Protože úřední desky obecně obsahují osobní údaje, je potřeba v případě zpřístupnění v podobě otevřených dat zvažovat i tento aspekt. Velmi pěkně je problematika ochrany osobních údajů v oblasti otevřených dat zpracována na Portálu otevřených dat.

Pokud tedy nespadáte mezi subjekty, jimž je povinnost zveřejnění obsahu úřední desky v podobě otevřených dat uložena zákonem, je třeba případné dobrovolné zveřejnění pečlivě zvážit a určitě i zkonzultovat s příslušným pověřencem pro ochranu osobních údajů. Úřední deska na portálu iMunis.cz je každopádně plně připravena naplnit standardy zveřejnění vaší úřední desky v podobě otevřených dat, a to stejně kvalitně, jako to její tvůrce, společnost Triada, technicky zajišťuje pro projekt InfoDeska resortu justice. Zde je v současné době registrováno více než 190 datových sad úředních desek.

Zdroje: