Velmi pestrou škálu témat nabídly loni uživatelům IS Munis webináře, PC kurzy a odborné semináře

Více než 1000 uživatelů IS Munis se loni přihlásilo na PC kurzy, webináře a odborné semináře pořádané společností Triada. V březnu se nejprve uskutečnila série on-line webinářů věnujících se Mzdám, elektronické spisové službě a modulům Seznam obyvatel a volby, Rozpočet a Evidence smluv. Následovaly tradiční Odborné semináře uživatelů IS Munis (OSUM), které se v červnu konaly pouze v on-line podobě. Podzim se pak nesl v duchu PC kurzů a v závěru roku konečně došlo i na prezenční podobu odborných seminářů, kterou nakonec doplnila i jejich on-line forma. Celkový počet všech uskutečněných seminářů byl 38.

Témata jednotlivých webinářů byla stejně jako v předešlých letech daná vývojem IS Munis, reakcí na aktuální dění ve veřejné správě a samozřejmě také podzimními parlamentními volbami. Velká pozornost byla proto věnovaná novému programu Seznam obyvatel a volby, s nímž se uživatelé měli možnost seznámit prostřednictvím hned několika webinářů. Naučili se, jak modul správně a efektivně používat a dozvěděli se, jak se v něm nastavují volby a tisknou volební seznamy.

Stranou nezůstaly ani Mzdy a elektronická spisová služba Munis ERMS – v ní byla velká pozornost věnovaná mimo jiné skartačnímu řízení a nastavení Spisovny. Uživatelé opět velmi ocenili, že si mohli tato témata osahat při výkladu lektorů přímo na PC kurzech, každý účastník zde totiž měl k dispozici svůj vlastní počítač s demoverzí IS Munis.

Jarní i podzimní odborné semináře uživatelů IS Munis pak kromě praktických ukázek postupů a práce s informačním systémem Munis shrnuly všechny legislativní novinky a nabídly výklad nejdůležitějších plánovaných změn. Tématem číslo jedna byla loni problematika komunálního odpadu a také rozsáhlé změny související se zákonnými úpravami ve spisové službě. Uživatelé se dále např. dozvěděli, jak prostřednictvím Munis ERMS publikovat svoje obecně závazné vyhlášky ve zcela nové Sbírce předpisů územních samosprávných celků.

Na další semináře a kurzy se můžete těšit i v roce 2022. V jaké formě se uskuteční se stejně jako loni teprve ukáže, témat bude ale i tentokrát mnoho. Aktuální nabídku všech seminářů najdete na našich webových stránkách.