Nová rozpočtová skladba

Od 1. ledna 2022 platí nová vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, díky níž dochází ke změně některých často používaných položek. Vyhláška tak ruší mj. položku 1340, která se týká poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Místo ní nově zavádí položku 1345 a označuje ji jako Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

IS Munis všechny tyto změny zohlední v aktualizaci 3.37, novou rozpočtovou skladbu ale můžete použít při přípravě návrhu rozpočtu na příští rok již nyní. V takovém případě program sice označí řádek s novou položkou červenou barvou, po aktualizaci 3.37 ale dojde ke spárování s novou osnovou, všechny řádky projdou opětovnou kontrolou a budou označeny jako správné.