Novinky aktualizace 3.36

Tradiční pololetní aktualizace s označením 3.36 obsahuje celou řadu novinek, které jsou zaměřeny jednak na potřeby druhého pololetí kalendářního roku (příprava návrhů rozpočtů na nový rok, nové funkce v Komunálním odpadu) a jednak na zvýšení bezpečnosti provozu systému (automatické testování databází, indikace stavu systému v Panelu Munis). O všech novinkách si můžete přečíst v konkrétních návodech, které jsou součástí každého aktualizovaného modulu. Několik nejvýznamnějších novinek by ale v žádném případě nemělo uniknout vaší pozornosti.

Panel Munis

Podstatnou novinkou je úprava vstupní brány do informačního systému Munis, kterou je Panel Munis. V tomto Panelu přibyla nová ikona, která indikuje aktuální stav systému a podle toho mění svoji podobu a barvu.

Zelená ikona značí, že je vše v naprostém pořádku a máte fungující nejen IS Munis, ale připraveno a aktualizováno i prostředí stranice a serveru z pohledu potřeb IS Munis. Oranžová ikona znamená, že některé součásti IS Munis nebo prostředí stanice či serveru si zaslouží pozornost, např. nemáte nainstalováno nejnovější prostředí .NET, které bude potřebné po podzimní verzi IS Munis, nebo se zastavil některý z automatických kontrolních procesů aplikačního serveru. Červená ikona s vykřičníkem pak upozorňuje na to, že byla detekována poškozená SQL databáze a je třeba okamžitě jednat, aby nedošlo ke ztrátě dat. V takové případě neváhejte a ihned kontaktuje obchodního zástupce Triada, konzultanta IS Munis anebo naši technickou podporu.

Kliknutím na uvedenou ikonu vždy získáte aktuální informace o stavu systému, nainstalovaných součástech, verzi apod. Tyto informace pro vás mimo jiné automaticky získává aplikační server a stejně tak zcela automatizovaně probíhá nově i testování SQL databází.

Obr. 1. Novinky v Panelu Munis
Obr. 1. Novinky v Panelu Munis

Druhou novinkou v Panelu Munis je graficky přehlednější zobrazení novinek z technické podpory. Ukázka obou vylepšení této vstupní brány do IS Munis je na Obr. 1.

Rozpočet

V modulu Rozpočet přibylo za první pololetí letošního roku mnoho novinek. Pokud jste si průběžně neinstalovali jednotlivé aktualizace, získáte je všechny právně nyní. Kromě toho se v tomto modulu otevírá možnost připravovat návrhy rozpočtu ne příští rok, čímž je modul připraven na úkoly, které pro vás bude zajišťovat v druhém pololetí.

V modulu jsou dále nové tiskové sestavy.

Výkaznictví

Nejvýraznější novinkou tohoto modulu je nový výkaz Výpočet poměrových ukazatelů. Můžete jej sestavit jak pro období 2021, tak i případně za minulý rok, pokud byste tento výkaz potřebovali např. k doložení podkladů pro dotaci.

Komunální odpad, Poplatky a Pokladna

V modulu Komunální odpad přibyly další funkce potřebné pro změny, které v této oblasti aktuálně probíhají. Nicméně modul čekají ještě další aktualizace tak, abyste v něm mohli pohodlně zvládnout jakýkoliv ze čtyř způsobů správy nového poplatku za komunální odpad.

V aktualizaci 3.36 konkrétně přibylo:

  • V Přehledu poplatníků a plátců lze na záložce Ostatní u položky Sleva zvolit filtr Sleva nespecifikována pro výběr poplatníků/plátců s nepřiřazenou žádnou slevou.
  • Rovněž je zde možné filtrovat poplatníky a plátce podle zdroje, z jakého byli zadáni, vedle adresáře a EO SQL je přidána SOVa, základní registry a další.
  • V Přehledu poplatníků a plátců lze na záložce Adresa vyhledávat dle č. domovního v externích (tj. dalších) adresách, pokud jsou v Nastavení povoleny.
  • V Porovnání s modulem SOV je u vyřazení z důvodu úmrtí změna odlišena šedou barvou.
  • Na formuláři Porovnání s modulem SOV se nachází servisní funkce pro nastavení odkazu na adresu u poplatníků a plátců s aktualizovanou vazbou na SOV.

Mnoho různých vylepšení je také součástí modulu Poplatky, kde je třeba upozornit zejména na rozšířené možnosti tvorby a tisku QR plateb. V návaznosti na modul Pokladna se rozšiřují nastavení týkající se procesu sloučené autorizace, který umožňuje jednou bezhotovostní transakcí platební kartou uhradit více poplatků za různé poplatníky jedním plátcem.

Majetek

Za zmínku jistě stojí novinka v modulu Majetek týkající se podpory souborových příloh (ať už se jedná o dokumenty, plány nebo např. fotografie) ke kartě majetku. Seznam příloh je k dispozici na detailu karty na záložce Přílohy, jak ilustruje Obr. 2.

Obr. 2. Záložka Přílohy na detailu karty majetku
Obr. 2. Záložka Přílohy na detailu karty majetku

Seznam obyvatel a volby

Poslední modul, o kterém se zde zmíníme, je modul Seznam obyvatel a volby, který byl aktualizován také s ohledem na blížící se termín podzimních voleb. V modulu přibyla řada novinek a vylepšení během celého prvního pololetí, takže i zde platí totéž, co se týká modulu Rozpočet. Pokud jste si průběžně neinstalovali jednotlivé aktualizace, získáváte všechna vylepšení, jako např. nové pohledy na seznamy změn, právně nyní.

Z dalších novinek uveďme:

  • Nový pohled: Cizinci.
  • Nové tiskové sestavy pro seznam obyvatel.
  • Možnost globálního nastavení, zda se počítají statistiky změn včetně cizinců nebo bez cizinců.

Další

Nové funkce po aktualizaci 3.36 najdete také v modulech Fakturace, Bankovní služby, Hřbitovy, Úřední deska, Elektronická spisová služba Munis ERMS, Evidence smluv a Monitor insolvencí. Nezapomeňte si proto v každém aktualizovaném modulu otevřít příslušný manuál s přehledem těchto vylepšení a návodem, jak je efektivně využít pro vaši pohodlnější každodenní práci s IS Munis.