Stále více obcí a měst umožňuje občanům platit poplatky platebními kartami

Víte, že na úřadech využívajících IS Munis, mohou občané platit poplatky platebními kartami? Informační systém Munis se dá s platebním terminálem propojit již mnoho let prostřednictvím modulu s názvem Platební karty. Počet obcí a měst, které tohoto propojení využívají, v posledním roce významně vzrostl a občané v nich platební kartami mohou hradit např. poplatky za komunální odpad a psy nebo poplatky související s ověřováním dokumentů a listin.

V současné době je možné propojit IS Munis s platebními terminály České spořitelny a Komerční banky. Vzhledem k aktuální situací ohledně pandemie koronaviru začaly obce a města v poslední době hodně využívat přenosné terminály. Ideální je to v případě, kdy má úřad pro komunikaci s občany vyhrazené okénko – k němu se dá pak totiž terminál kdykoli přenést.

Před zprovozněním propojení mezi terminálem banky a IS Munis je nejprve nutné získat od banky (resp. od pobočky její servisní organizace) terminál s vhodným nastavením pro obecní a městské úřady. K vlastnímu zprovoznění pak (kromě zajištění licence modulu Platební karty) stačí znát jen propojovací parametry pro terminál (IP adresu, číslo obchodníka) a připojit terminál do PC sítě úřadu (protokol TCP/IP).

Jakmile jsou všechny tyto úkony provedeny, je potřeba zadat uvedené parametry do IS Munis na všech počítačích (stanicích), kde budou platby probíhat. Dále je potřeba založit speciální pokladnu vyhrazenou právě pro platby prostřednictvím tohoto terminálu.

V praxi funguje placení velmi jednoduše. Úhrada se provádí buď přímo v modulu Pokladna nebo prostřednictvím modulů Poplatky a Legalizace a vidimace. Postup je prakticky shodný jako při pořizování běžného příjmového dokladu, takže se uživatelé nemusí učit nic složitého. Oproti klasickým hotovostním úhradám probíhá navíc pouze autorizace platby na terminálu (což je při použití bezkontaktní karty otázka několika vteřin).

Placení kartami již dnes patří k běžnému standardu téměř všude, proto tuto možnost nabízí občanům i stále větší množství obcí a měst. Pokud ještě modul Platební karty na svém úřadě zakoupený nemáte, neváhejte se obrátit na svého konzultanta nebo náš hotline. Vše vám rádi pomůžeme zprovoznit a vy tak budete moci nabídnout svým občanům možnost platit poplatky platebními kartami ještě letos.